Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Opleiding 9/05: zo zet je Instagram optimaal in voor je organisatie

Instagram groeide de voorbije jaren uit tot één van de meest gebruikte sociale media. Het bruist er van de leuke content en je hebt er een groot potentieel publiek. 

www.uitinvlaanderen.be - 25 april

MEER

Goede Doelen:

Dat wil zeggen dat je als organisatie ook veel mensen kan bereiken via dit kanaal. Op voorwaarde dat je Instagram op de juiste manier gebruikt natuurlijk. Tijdens deze vorming op 9 mei leer je hoe je Instagram inzet naast andere kanalen, zoals Facebook of je website.  Plaats: De Ambrassade in Brussel, prijs: 80 euro.

Sorteert jouw organisatie afval op de juiste manier?

Weet u niet wat uw plichten rond afvalsortering zijn? Geen paniek. In België verschilt de reglementering per gewest. In het volgende overzicht staat alles op een rijtje.

iksorteerinmijnbedrijf.be - 24 april

MEER

Goede Doelen:

Alle ondernemingen moeten zich houden aan een sorteerplicht. Ook vzw’s zijn verplicht om hun afval per categorie te sorteren en de ophaling ervan te organiseren. Op deze website kan je een stappenplan volgen om de afvalverwerking in jouw organisatie optimaal en reglementair te laten verlopen.

Vlamingen laten steeds meer geld na aan goede doelen

De Vlaming laat steeds meer geld na aan goede doelen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg. Artsen Zonder Grenzen haalt zelfs al 30% van zijn werkingsmiddelen uit nalatenschappen. 

www.hln.be - 23 april

MEER

Goede Doelen:

In 2017 kregen 1.080 goede doelen een deel van een nalatenschap. In 2018 waren dat er al 1.258, wat een stijging van 16 procent betekent. Maar belangrijker is dat de mensen die beslissen om geld na te laten aan een goed doel, ook veel guller zijn. De stijging zou twee redenen hebben. Enerzijds zijn er meer alleenstaanden zonder dichte familie. Anderzijds communiceren goede doelen meer rond de mogelijkheid om geld aan hen na te laten.

Jongeren Sint-Carolus lopen voor Kom op Tegen Kanker

Met een groot loopevenement hebben de eerste en tweede graad van Sint-Carolus een solidariteitsactie ten voordele van Kom op tegen Kanker op touw gezet. 

www.hln.be - 19 april

MEER

Goede Doelen:

Tijdens de ‘Urban Trail Carolus’ liep een duizendtal Sint-Niklase leerlingen één of meerdere rondjes van 3,6 kilometer ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Wie even een dipje kreeg, werd aangemoedigd door de aanwezige dj. Deze eerste editie van het event bleek bovendien een groot succes. In totaal zamelden de jongeren maar liefst 12.500 euro in.

Subsidies voor sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol

Op 15 april start de nieuwe indienronde voor subsidieaanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Ook dit jaar wil de minister van Cultuur maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol binnen het sociaal-cultureel werk.

www.sociaalcultureel.be - 18 april

MEER

Goede Doelen:

Ook dit jaar wil de minister van Cultuur maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol binnen het sociaal-cultureel werk. Bedoeling is dat sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijke, innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Daartoe kunnen ze experimenteren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema's, enzovoort. Je kan je dossier voor deze projectoproep nog indienen tot 15 juli 2019. Op dinsdag 14 mei 2019 in de namiddag vindt er in Brussel een infosessie plaats.   

Scouts helpen één week lang mee in zorginstellingen 

De givers van scoutsgroep 68 Sint Maarten uit Deurne steken een week lang de handen uit de mouwen in verschillende zorginstellingen in Klein-Brabant. 

www.hln.be - 17 april

MEER

Goede Doelen:

Het is al jarenlang een vaste traditie voor de jongeren van scoutsgroep 68 Sint-Maarten uit Deurne: een week lang steken ze de handen uit de mouwen in verschillende zorginstellingen in Klein-Brabant. De jongeren vervullen in de voormiddag een aantal klusjes: het terras vegen, de tuin zomerklaar maken, tafels dekken en afruimen, ... In de namiddag is er tijd voorzien om zich actief in te zetten voor de bewoners, van knutselen tot een expo bezoeken.

Klimaatspel 'Sign for my future' op maat van kinderen en jongeren

Je wil met kinderen & jongeren aan de slag gaan rond het klimaat, maar je weet niet zo goed hoe? Sign for my future aanhoort je gebeden! Ze werken een spel uit op maat van het jeugdwerk. Say no more, aan de slag ermee!

vlaamsejeugdraad.be - 16 april

MEER

Goede Doelen:

Jongeren sensibiliseren kan op veel verschillende manieren. Maar het is voor hen natuurlijk altijd leuker als er wat gelachen kan worden. Het klimaatspel van Sign for my future is ontwikkeld om jongeren bewust te maken van de problematiek van klimaatverandering en kan dienen als ‘gespreksstarter’ achteraf. Het spel werd bedacht en getest door jonge vrijwilligers met ervaring in de jeugdsector.

Het nieuwe online jongerenprotest onder de loep

De labels voor jongeren met oog op hun maatschappelijke betrokkenheid zijn zelden positief. Daar brengt een reeks online protesten verandering in.

www.fokus-online.be - 15 april

MEER

Goede Doelen:

De labels die jongeren op zich geplakt krijgen met het oog op hun maatschappelijke betrokkenheid zijn zelden positief. De groeiende reeks online protesten die door jongeren opgestart werden, kleuren dat beeld echter bij. Dit artikel vertelt hoe je – bij het kijken naar hoe maatschappelijk betrokken jongeren zijn – het onderscheid moet maken tussen ‘politieke interesse’ en ‘engagement’.

Projectoproep: duurzame stadslandbouw

In het kader van de Good Food Strategie en op initiatief van de Minister van Leefmilieu wordt in 2019 opnieuw een projectoproep gelanceerd om initiatieven rond duurzame professionele stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen.

werk-economie-emploi.brussels - 12 april

MEER

Goede Doelen:

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om initiatieven rond duurzame, professionele stadslandbouw te ondersteunen. Volgende projecten komen in aanmerking: de opstart van een nieuw professioneel project in duurzaam ondernemen, bestaande professionele landbouwprojecten en projecten die een onrechtstreekse bijdrage leveren aan de ontwikkeling van stadslandbouw. Je kan je dossier nog indienen tot 24 april 2019.

Chefs for Charity koken voor het goede doel 

Voor de allereerste keer gaan in Dendermonde verschillende restaurants samen werken. Hun opzet? Geld inzamelen voor het goede doel, de vzw Eindelijk uit Buggenhout. Op Paasmaandag bereiden de Chefs for Charity in Hangar 43 een uitgebreide topmaaltijd. 

www.hln.be - 11 april

MEER

Goede Doelen:

Onder de noemer ‘Chefs for Charity’ bereiden verschillende chefs op paasmaandag een topmaaltijd om geld in te zamelen voor vzw Eindelijk. Die organisatie zet zich in voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Bovendien leveren niet alleen de chefkoks een bijdrage. Ook de leveranciers en lokale middenstand springen mee op de kar en zorgen voor sponsoring.
Cookie policy