Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

6 tips om oudere doelgroepen te bereiken met video

Waarom zou je video niet inzetten voor een oudere doelgroep? Ook deze groep is steeds vaker online en op de socialmediakanalen te vinden.

www.frankwatching.com - 11 oktober

MEER

Goede Doelen:

Hang jij voor donaties vooral af van een ouder publiek? Dan is het belangrijk om je communicatie daarop af te stemmen. Ook je digitale communicatie. Want in tegenstelling tot wat velen denken, zijn heel wat zogezegde ‘boomers’ online te bereiken. In dit artikel krijg je zes tips om de oudere generatie te overtuigen aan de hand van online filmpjes.

21 jongerenambassadeurs voor De Warmste Week 2021

De Warmste Week vaart dit jaar onder de vlag “Kunnen zijn wie je bent”. 21 jongeren zetten er om persoonlijke redenen mee hun schouders onder.

www.vrt.be - 8 oktober

MEER

Goede Doelen:

Dit jaar draait De Warmste Week rond het thema ‘kunnen zijn wie je bent’. In een samenleving die nog al te vaak in hokjes denkt, is het niet voor iedereen evident om zich altijd veilig en comfortabel te voelen. Daarom zamelt het ‘De Warmste Weekfonds’ geld in om allerlei projecten rond het onderwerp te steunen. 21 jongeren zetten alvast hun schouders onder De Warmste Week als ambassadeurs.

Crowdfunding voor non-profits: tips en handige platformen

De financiële stabiliteit van de meeste non-profitorganisaties is afhankelijk van fondsenwerving, die in het verleden speciale evenementen omvatte zoals, gala’s en veilingen, samen met het schrijven van subsidies en direct mail-verzoeken.

donorbox.org - 7 oktober

MEER

Goede Doelen:

Als goed doel hang je in grote mate af van fondsenwerving. Sinds de digitalisering van dat proces het afgelopen jaar een stevige boost kreeg, is crowdfunding een populaire manier om aan de financiële stabiliteit van je organisatie te werken. Een snelle online zoekopdracht levert je al meteen heel wat mogelijke platformen om je crowdfunding op poten te zetten. Toch is het voor een succesvolle campagne belangrijk om een aantal details onder de loep te nemen.

Vacature: Secretaris-Generaal bij BFFS

De BFFS verenigt meer dan 125 filantropische stichtingen die in België actief zijn. Deze stichtingen zetten zich in voor het algemeen belang op verschillende gebieden, zoals wetenschappelijk en medisch onderzoek, kunst en cultuur, onderwijs, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

www.stichtingen.be - 6 oktober

MEER

Goede Doelen:

De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) groepeert al stichtingen sinds 2004. Door haar werking wil de federatie de sector van stichtingen transparanter maken en aantonen dat stichtingen een relevante plaats innemen in de samenleving. Op dit moment is de BFFS op zoek naar een secretaris-generaal. In die functie ben je verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging, binnen het kader van de strategie en de prioriteiten die door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld. Iets voor jou? Solliciteer dan via de website.

Projectoproep: ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’

Meer dan één op tien kinderen in West-Vlaanderen loopt het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Ondanks deze hallucinante cijfers, lijken de middelen ter bestrijding van kansarmoede echter steeds schaarser te worden. 

www.knokke-heist.be - 5 oktober

MEER

Goede Doelen:

In West-Vlaanderen loopt meer dan een op tien kinderen het risico om op te groeien in een kansarm gezin. Met de oproep ‘Een Hart voor West-Vlaanderen’ steunt het Streekfonds West-Vlaanderen jaarlijks verschillende projecten die de meest kwetsbare groepen in onze samenleving ondersteunen. Zet jij een project op waarbij je de kansen en talentontwikkeling van kwetsbare kinderen en jongeren versterkt? Dan maak je kans op 5.000 euro financiële steun om dat te realiseren. Je kan je aanvraag daarvoor nog indienen tot 8 december 2021.

Vacature: coördinator kinderdagverblijf vzw Buurtwerk 't Lampeke

Dagopvang de Wurpskes (deelwerking van buurtwerk 't Lampeke) zoekt een nieuwe coördinator (V/M/X).

www.lampeke.be - 4 oktober

MEER

Goede Doelen:

Buurtwerk ’t Lampeke werkt rechtstreeks met de kansarme doelgroep en is afgestemd op mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. Voor hun kinderdagverblijf ‘De Wurpskes’ is de organisatie op zoek naar een coördinator. In die functie werk je aan een pedagogisch verantwoorde, veilige en kwalitatieve kinderopvang waar kinderen maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen krijgen, met extra aandacht voor hun situatie. Geïnteresseerd? Dan kan je nog tot 22 oktober solliciteren.

Tiense ginbar helpt vzw aan fondsen voor dure therapie

VZW Speransa, die ouders van kinderen met een beperking bijstaat om dolfijn-ondersteunde therapie mogelijk te maken, organiseerde op zaterdag 18 september vanaf 18 u. een gin-avond in het oud college van Tienen.

www.hagelandactueel.be - 1 oktober

MEER

Goede Doelen:

Vzw Speransa, die ouders van kinderen met een beperking bijstaat om dolfijn-ondersteunde therapie mogelijk te maken, organiseerde haar meest recente fondsenwervingsactie in een Tiense ginbar. Sinds de start van de vzw in 2018 konden al twee gezinnen deelnemen aan deze therapie. Omdat er nog heel wat kandidaten op de wachtlijst staan, blijft Speransa verschillende acties op poten zetten.

Nieuw op GoedeDoelen.be: Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme

Professionele ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis (ASS).

www.goededoelen.be - 30 september

MEER

Goede Doelen:

Het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme biedt professionele ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme. De organisatie werkt met verschillende kleinschalige afdelingen. Vanuit de empowermentgedachte helpt het begeleidingscentrum personen met autisme op hun eigen manier aan het maatschappelijk leven deelnemen.

Projectoproep: Erasmus+ Kleinschalige Partnerschappen

In 2021 kunnen nog enkel aanvragen voor KLEINSCHALIGE PARTNERSCHAPPEN in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en volwasseneneducatie ingediend worden (deadline: 3 november 2021 – 12:00:00 ’s middags).

www.epos-vlaanderen.be - 29 september

MEER

Goede Doelen:

De Europese Unie lanceert een nieuwe projectoproep voor kleinschalige partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken. En dit in het kader van het ‘Erasmus+’-programma. Meer bepaald beoogt de oproep de samenwerking tussen organisaties bij het ontwerpen, overdragen of implementeren van innovatieve initiatieven. Actief Europees burgerschap stimuleren en kansarme doelgroepen ondersteunen zijn enkele van de doelstellingen die in aanmerking komen voor een subsidie van ofwel 30.000 euro ofwel 60.000 euro. Je kan je dossier nog indienen tot 3 november 2021.

Vacature: pedagogisch coördinator vzw Ruyskensveld

WERKEN BIJ RUYSKENSVELDKies je voor een job binnen onze organisatie? Dan kom je terecht binnen een jonge, dynamische organisatie waar jij volop je talenten kan ontplooien en waar de teamwerking van onschatbare waarde is. Samen met 220 andere collega’s verspreid over onze 5 campussen zet je je dagelijks in om warme zorg te bieden voor de kinderen, jongeren en hun context.

www.ruyskensveld.be - 28 september

MEER

Goede Doelen:

Vzw Ruyskensveld is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die zorg op maat biedt aan gezinnen, kinderen, jongeren en hun omgeving, en dit binnen verschillende levensdomeinen. Op dit moment is de organisatie op zoek naar een pedagogisch coördinator. In die functie voer je uiteenlopende taken uit en werk je nauw samen met collega-pedagogen en -psychologen. Stuur je motivatiebrief en cv vóór 16 oktober 2021.
Cookie policy