Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor goede doelen?

Op 1 mei wordt de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Dat is ook een belangrijke datum voor de vzw's, die nu ook onder deze wetgeving vallen. Ze krijgen meer vrijheden, maar ook meer verplichtingen

www.tijd.be - 8 mei

MEER

Goede Doelen:

De belangrijkste wijziging voor vzw’s in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is dat ze niet langer ‘verenigingen zonder winstoogmerk’, maar ‘verenigingen zonder winstuitkering’ zijn. Volgens de nieuwe wetgeving mogen vzw’s onbeperkt commerciële activiteiten ontplooien, maar de winst die eruit voorkomt, mogen ze niet uitkeren. Noch aan de oprichters, de bestuurders of de leden, noch aan derden.

Floor en Isabelle werken voor vzw JolieJulie

De vzw JolieJulie is een vzw die mutsjes schenkt en te koop aanbiedt aan kinderen die door ziekte hun haren verliezen. We zijn twee gedreven mama’s en samen kwamen we op dit idee nadat de dochter van Isabelle getroffen werd door leukemie.

nl.metrotime.be - 7 mei

MEER

Goede Doelen:

Vzw JolieJulie schenkt mutsjes aan kinderen die door ziekte hun haren verliezen. Floor houdt zich vooral bezig met de creatieve kant van de organisatie en het opvolgen van de vrijwilligers. Isabelle, wiens dochter getroffen werd door leukemie, neemt het financiële luik voor haar rekening. De eerste 100 mutsjes van JolieJulie werden eind maart afgeleverd in het UZ Gent.

Projectoproep Good Food 2019 

U werkt in de verenigingssector, u organiseert acties en activiteiten in het Brussels Gewest en wilt een innovatief project van grote omvang op het vlak van Good Food ontwikkelen?  Of u werkt samen met andere verenigingen en wilt samen een voorbeeldproject opzetten? Dan is deze projectoproep iets voor u!

leefmilieu.brussels - 6 mei

MEER

Goede Doelen:

De projectoproep is gericht aan alle verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en innovatieve en creatieve projecten ontwikkelen in één van 4 Good Food-thema’s: de voedselproductie door particulieren, de sensibilisering rond het voedingsaanbod, de begeleiding van de transitie naar de vraag naar voeding en de strijd tegen de voedselverspilling. Financiële steun tot 50.000 euro. Dien uw dossier in vóór 21 juni.

Projectoproep: preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen

The Funding and Tenders Portal is the single entry point (the Single Electronic Data Interchange Area) for applicants, contractors and experts in funding programmes and procurements managed by the European Commission.

ec.europa.eu - 3 mei

MEER

Goede Doelen:

In het kader van het programma ‘Rechten, Gelijkheid en Burgerschap’ lanceert de Europese Commissie een projectoproep die gericht is op de preventie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen. De oproep beoogt welbepaalde en concrete projecten te financieren die tastbare en aantoonbare voordelen voor de finale begunstigden garanderen. De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro bedragen. Dien uw dossier in vóór 23 juni 2019.

Browsbox Booster: maak zelf eenvoudig en goedkoop een website voor je goed doel

Browsbox stelt zijn unieke technologie aan een non-profittarief ter beschikking van goede doelen, jeugd-, sport-, cultuur- en andere non-profitverenigingen

browsbox.com - 2 mei

MEER

Goede Doelen:

Hoe up-to-date is jouw website? En hoe makkelijk is het om er nieuwe informatie op te zetten? Nét moeilijk genoeg om het toch altijd maar weer uit te stellen? Browsbox ontwikkelde een technologie die het voor iedereen mogelijk maakt om aan een website te werken. Bovendien werken ze met een voordelige formule voor goede doelen, zodat je je ook over het prijskaartje geen zorgen hoeft te maken.

Workshop 6-7/5: verbindende communicatie

In deze training leer je de principes van verbindende communicatie toepassen.

www.uitinvlaanderen.be - 30 april

MEER

Goede Doelen:

Tijdens deze tweedaagse training leer je de principes van verbindende communicatie toepassen. In beperkte groep oefen je met voorbeelden die voor jou herkenbaar zijn, je leert zowel verbindend spreken als empathisch luisteren. Gaandeweg ontdek je dat deze kennis verder gaat dan een aantal regeltjes en dat je een echte levenswijsheid meekrijgt.

Sorteert jouw organisatie afval op de juiste manier?

Weet u niet wat uw plichten rond afvalsortering zijn? Geen paniek. In België verschilt de reglementering per gewest. In het volgende overzicht staat alles op een rijtje.

iksorteerinmijnbedrijf.be - 24 april

MEER

Goede Doelen:

Alle ondernemingen moeten zich houden aan een sorteerplicht. Ook vzw’s zijn verplicht om hun afval per categorie te sorteren en de ophaling ervan te organiseren. Op deze website kan je een stappenplan volgen om de afvalverwerking in jouw organisatie optimaal en reglementair te laten verlopen.
Cookie policy