Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep Go.Digit! 

Federaties en koepelorganisaties uit de associatieve sector ondersteunen die voor hun leden willen innoveren op het vlak van digitalisering en nieuwe tools willen ontwerpen voor hen.

www.kbs-frb.be - 4 april

MEER

Goede Doelen:

De Koning Boudewijnstichting wenst via deze oproep de digitale transformatie van het middenveld in België te ondersteunen en te stimuleren. De Stichting richt zich hierbij op de federaties en koepelorganisaties met projecten die tot doel hebben de organisaties die ze vertegenwoordigen te ondersteunen in een digitaal transformatieproces. Het gaat meer bepaald om sensibiliseringsacties over de opportuniteiten van digitale instrumenten, het uitwerken van een digitale strategie of het ontwikkelen van een aangepaste tool voor datamanagement die uw aangesloten leden ten goede komt. Financiële steun van 20.000 euro tot 50.000 euro. Dien jouw dossier in vóór 15 juli 2019. De Koning Boudewijnstichting organiseert een informatiesessie over deze projectoproep op 7 mei 2019, verplichte inschrijving vóór 29 april.

Nieuw op GoedeDoelen.be: International Helps Gambia

Ons doel is om Gambianen een beter leven te geven, zowel de ouderen als de jongeren. We vinden het belangrijk dat alle kinderen naar school kunnen, voedselprojecten in het regenseizoen, gezondheidszorg staat bij ons ook hoog in het vaandel, scholen voorzien van …

www.goededoelen.be - 3 april

MEER

Goede Doelen:

International Helps Gambia wil het leven van de Gambianen verbeteren. Dat doen ze onder meer door onderwijs en gezondheidszorg te voorzien voor kinderen, voedselprojecten te organiseren in het regenseizoen en de allerarmsten kleding en speelgoed te schenken.

Opleiding: werken met vrijwilligers • 14/05

Meer en meer organisaties doen beroep op vrijwilligers. Hoe kunnen ze het vrijwilligerswerk zo attractief, effectief en efficiënt mogelijk organiseren?

escala.be - 2 april

MEER

Goede Doelen:

Wordt het tijd om vrijwilligers in te schakelen in je organisatie, maar weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen? Op 14 mei kan je in Antwerpen terecht voor de Escala-cursus ‘Werken met vrijwilligers’. Je krijgt er antwoorden op je meest prangende vragen. Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor je organisatie? Hoe trek je hen aan? Hoe hou je hen geëngageerd en gemotiveerd? Het uitgebreide programma vind je terug op de website.

8 tips om geld in te zamelen voor jouw goed doel

Wil je geld inzamelen voor je vereniging? Sponsoring, crowdfunding, donatie, een evenement of lening? Ontdek alle ideeën voor je fondsenwerving.

www.kbc.be - 1 april

MEER

Goede Doelen:

Voor heel wat gelegenheden kan je als organisatie extra financiële middelen gebruiken. Dalende subsidies vragen echter om een creatieve aanpak in fondsenwerving. Eén van de populairste inzamelacties in ons land is productverkoop. Verenigingen gaan dan duchtig aan het knutselen, bakken of breien. Maar welke inspanningen kan je nog zoal leveren? Ontdek het in dit artikel.

Nieuw op GoedeDoelen.be: Bram’s Foundation helpt jongeren met psychische problemen

In België kampt 1 op 5 jongeren met psychische problemen. Elk jaar zijn er 2000 gevallen van zelfdoding. Bij jong volwassenen is dit zelfs de tweede belangrijkste doodsoorzaak.

www.goededoelen.be - 29 maart

MEER

Goede Doelen:

Het aantal jongeren met psychische problemen ligt schrikwekkend hoog. Bram’s Foundation wil jongeren met depressieve klachten helpen door hen te informeren, inspireren, motiveren, in beweging te brengen en te ondersteunen. Op deze manier wil de stichting jongeren opnieuw weerbaarder maken, om zo zelfdoding te voorkomen.

Projectoproep: solidariteitsproject in het Zuiden met Edukado

Jaarlijks steunt Edukado een project van een Vlaamse 4de pijler door een constructie te “schenken” die belangrijk is voor de verderzetting van het project van die vzw. De organisatie die door Edukado wordt gekozen kan genieten van een samenwerking over één schooljaar tijdens hetwelke een groep studenten geld inzamelt. 

edukado.be - 28 maart

MEER

Goede Doelen:

Vrijwilligersorganisatie Edukado ondersteunt en begeleidt groepen studenten uit het hoger onderwijs bij het realiseren van een solidariteitsproject in het Zuiden. In een jaar tijd werkt het studententeam een bouwproject volledig uit, waarbij de focus op onderwijs ligt. Vervolgens reizen ze twee maanden naar het land in kwestie om alles uit te voeren. Elk jaar steunt Edukado ook een project van een Vlaamse 4de pijler door een constructie te ‘schenken’ die belangrijk is voor de verderzetting van het project van die vzw. Je kan daarvoor je kandidatuur nog indienen tot 10 mei 2019.

6 tips bij de organisatie van je eerste evenement

Weet jij niet goed van welk hout pijlen maken wanneer je voor het eerst een fuif of event moet organiseren? Dan lijsten we hier alvast enkele tips voor je op om je op weg te helpen. Wil je meer dan gewoon een handvol tips? 

www.club9.be - 27 maart

MEER

Goede Doelen:

Een eerste fondsenwervingsevent organiseren verloopt niet altijd zonder slag of stoot. Daarom geven we je graag enkele tips mee. Zo stel je jezelf in eerste instantie best enkele belangrijke vragen, zoals ‘Voor wie doen we het?’ en ‘Waarom organiseren we dit event?’. Gebeuren er toch kleine foutjes? Laat je daar dan niet door ontmoedigen voor een volgend event, maar neem ze mee en leer eruit.

Opleiding 9 mei 2019: data and metrics in fundraising

Which ever way you look at it, in fundraising it’s all about results. Do we collect enough money to fulfill the mission of our organization? And do we do this in an efficient manner? We therefore have to constantly measure whether we are doing well.

www.fundraisersalliancebelgium.be - 25 maart

MEER

Goede Doelen:

Hoe je het ook draait of keert, fondsenwerving gaat over resultaten. Verzamel je genoeg geld om de missie van je organisatie te volbrengen? Gebeurt dit op een efficiënte manier? In deze opleiding ga je dieper in op een reeks Key Performance Indicators (KPI’s) die aangeven hoe gezond je fondsenwerving is. Je leert welke cijfers specifiek voor jouw organisatie van belang zijn.

Projectoproep: subsidies voor leesbevordering

Wat? Initiatieven die werken rond leesbevordering willen mensen aanzetten om de stap te zetten naar lezen of hen laten kennismaken met boeken die ze nog niet kennen. Dat doen ze door lezers te motiveren en door ervoor te zorgen da

www.vfl.be - 25 maart

MEER

Goede Doelen:

Het Vlaams Fonds voor de Letteren wil meer mensen aanzetten om te lezen of om kennis te maken met nieuwe boeken. Er is nood aan duurzaamheid, uitwisseling en inbreng van externe expertise om lezers te kunnen motiveren om plezier te vinden in het lezen, meer inzicht te krijgen in verhalen en diepere of mooiere leeservaringen op te doen. Je kan je voorstellen voor projecten die vanaf juli 2019 lopen indienen tot 15 april 2019. Financiële steun tot 20.000 euro.

Event 28 maart: filantropie in de huidige samenleving

De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) brengt stichtingen samen die op uiteenlopende vlakken voor het algemeen belang werken. Door haar werking beoogt de Federatie de sector van stichtingen transparanter te maken en aan te tonen dat stichtingen een relevante plaats innemen in de samenleving.

www.stichtingen.be - 22 maart

MEER

Goede Doelen:

Op donderdag 28 maart van 10:30 tot 12:30 organiseert de BFFS in Brussel een event rond de uitdagingen van filantropie in de huidige samenleving. Topsprekers zijn Thomas Leysen (NL) en Virginie Issumo (FR). Zowel leden als niet-leden kunnen zich inschrijven.
Cookie policy