Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Webinar: sociale veranderingen gestructureerd plannen met ‘Theory of Change’

Theory of Change (ToC) helpt je om je bijdrage aan sociale veranderingen gestructureerd te plannen en daarbij rekening te houden met de inbreng van je doelgroep, beschikbare inzichten en ervaring.

socius.be - 27 mei

MEER

Goede Doelen:

De Theory of Change is een methodologie voor planning, participatie en evaluatie die in heel wat non-profits en overheidssectoren toegepast wordt om sociale verandering te bevorderen. Vzw Socius organiseerde een tweedelig webinar over deze manier van impactvol werken, en stelt deze opleiding ook ter beschikking op hun website.

OPROEP: Marketingbureau werkt één dag gratis voor goed doel

Marketingbureau Think Tomorrow  uit Herentals geeft vzw’s een digitale boost tijdens de lockdown. Ze staan op vrijdag 19 juni volledig gratis ten dienste van één goed doel. Goede doelen kunnen zich aanmelden via midsummermadness.be.

www.hln.be - 26 mei

MEER

Goede Doelen:

Al vijf jaar op rij deelt het Herentalse marketingbureau Think Tomorrow haar expertise helemaal gratis met één goed doel. Dit onder de noemer Midsummer Madness. “Vzw’s hebben vaak niet de middelen om straffe campagnes te laten uitwerken”, aldus de zaakvoerder. “En de maatregelen tijdens de lockdown bemoeilijken alles nog meer.” Wil je met jouw organisatie kans maken om het bureau op 19 juni gratis in te zetten? Meld je vóór 31 mei dan aan via www.midsummermadness.be.

Nieuw op GoedeDoelen.be: Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen Oostende

Door te luisteren naar mensen in armoede en gebruik te maken van hun ervaringen, willen we met vrijwilligers niet in armoede samen met de mensen in armoede werken aan structurele veranderingen in de maatschappij waardoor alle armen er op vooruit kunnen gaan.

www.goededoelen.be - 22 mei

MEER

Goede Doelen:

De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen in Oostende is een vzw die samen met mensen in armoede aan een betere samenleving werkt. Met de kennis die de organisatie opdoet tijdens maandelijkse themabijeenkomsten en huisbezoeken, gaan vrijwilligers in dialoog met het maatschappelijk middenveld om concrete voorstellen tot structurele en duurzame verandering te bespreken.

Projectoproep ‘Next Generation, Please!’

Werk je samen met jongeren? Als leerkracht of begeleider in een culturele vereniging? Neem deel aan de vijfde editie van Next Generation

www.bozar.be - 20 mei

MEER

Goede Doelen:

Werkt jouw vereniging samen met jongeren? Dan kan je deelnemen aan de vijfde editie van BOZAR's burgerschapsproject ‘Next Generation, Please!’. Met het project wil BOZAR het publieke debat over burgerschap stimuleren en jongeren aanmoedigen om hun mening en ideeën te delen. Jouw project brengt kunstenaars, artiesten, muzikanten, jongeren, politici en intellectuelen bij elkaar die gedurende één jaar samenwerken. Je kan je dossier hiervoor nog indienen tot 8 september 2020. Financiële steun: €5.500 maximum in co-financiering.

Dagelijks meer dan 900.000 euro via testamenten naar goede doelen

Vorig jaar is in Vlaanderen bijna 330 miljoen euro nagelaten aan goede doelen, of iets meer dan 900.000 euro per dag.

www.tijd.be - 19 mei

MEER

Goede Doelen:

Vorig jaar werden in Vlaanderen in 901 nalatenschappen één of meerdere goede doelen opgenomen. Goed voor 1.275 legaten van samen bijna 330 miljoen euro. Mogelijk heeft de stijging ten opzichte van de jaren voordien te maken met de bekendheid van het duolegaat (dat volgend jaar hervormd wordt). Een duolegaat komt neer op een overeenkomst waarbij het goede doel alle erfbelasting betaalt, dus ook die op het legaat van bijvoorbeeld je neef of een vriend.

Instellingen zonder winstoogmerk stellen bijna 500.000 mensen tewerk in België

Het economische gewicht van de Belgische instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) blijft toenemen. In 2017 stonden ze in voor 5,4 procent van het bbp. En met zijn 494.400 betaalde werknemers is de sector goed voor 12,6 procent van de totale werkgelegenheid in België.

www.dewereldmorgen.be - 18 mei

MEER

Goede Doelen:

Het economisch gewicht van de Belgische instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) blijft toenemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie die de Koning Boudewijnstichting publiceert, in samenwerking met de Nationale Bank van België. Binnen de sector creëren de domeinen ‘gezondheidszorg’ en ‘maatschappelijke dienstverlening’ het meeste rijkdom en werkgelegenheid.

Projectoproep: innovatieve partnerprojecten voor cultuur

Met de subsidieoproep Innovatieve Partnerprojecten kunnen diverse culturele organisaties samenwerkingen aangaan met organisaties uit andere sectoren. Partnerprojecten openen voor de cultuursector vaak gesloten deuren naar andere sectoren en bieden de middelen en tijd om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te exploreren. 

cjsm.be - 15 mei

MEER

Goede Doelen:

De Vlaamse Regering lanceert een projectoproep om nieuwe cross-sectorale samenwerkingen tussen culturele en niet-culturele actoren aan te moedigen. Het gaat daarbij over een partnerproject dat uit minstens twee partners bestaat, waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner. Je kan je kandidatuur hiervoor nog indienen tot 15 juli 2020. De subsidie bedraagt maximaal 80.000 euro.

Vacature: projectcoördinator vzw ORBIT

Minder dan 5% van alle leerkrachten heeft een migratieachtergrond. Stad Antwerpen en ORBIT vzw krijgen ESF-middelen (oproep “innovatie door adaptatie”) om een tweejarig project te voeren in de stad Antwerpen. 

www.orbitvzw.be - 14 mei

MEER

Goede Doelen:

Vzw ORBIT wil jongeren met een migratieachtergrond aansporen om een lerarenopleiding te volgen en hen daar ook grondig op voorbereiden. Als projectcoördinator test je de methode van ‘service design’ uit om dat doel te bereiken. De organisatie werft aan op basis van competenties en talenten. Kandidaten met een migratieachtergrond worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen voor deze job. Dat kan nog tot en met 4 juni 2020.

Online opleiding: organisatiepsychologie

Elke moderne manager dient kennis te hebben van psychologie. Het is namelijk belangrijk om te weten welke psychologische factoren invloed kunnen hebben op het functioneren van werknemers. In deze cursus krijg je inzicht in de rol die psychologie speelt binnen een organisatie. 

www.laudius.be - 13 mei

MEER

Goede Doelen:

Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen, en hoe kan je dit gedrag beïnvloeden? Als bestuurder van een organisatie is deze kennis van onschatbare waarde. Deze online cursus organisatiepsychologie leert je het gedrag van individuen en teams bestuderen, zodat jij je medewerkers optimaal kan motiveren.

Projectoproep: Levensloop Grants

Om de lokale gemeenschappen te bedanken voor hun opmerkelijke inspanningen tegen kanker en om Vechters ook buiten het Levensloopweekend te ondersteunen, wil Stichting tegen Kanker een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven bij een Levensloop - die ten goede komen aan de patiënten en hun naasten - te steunen!

www.levensloop.be - 12 mei

MEER

Goede Doelen:

Stichting tegen Kanker besloot om alle Levenslopen van 2020 te verplaatsen naar 2021 omwille van COVID-19. Ondanks dit uitstel worden er dit jaar wel nog Levensloop Grants uitgereikt. Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk van een regio kunnen nog tot 21 september 2020 een aanvraag indienen voor steun voor een operationeel project dat direct bijdraagt aan het welzijn van patiënten en hun naasten. Financiële steun: maximaal €5.000. 
Cookie policy