Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

10 tips om de nieuwsbrieven van je organisatie te verbeteren

Newsletters are an unquestionably good way to build relationships with your constituents, in particular, donors. When done well, your newsletter can even help your organization raise money. In today’s post I’m sharing ten improved content ideas you can use in upcoming issues of your newsletter.

www.thestorytellingnonprofit.com - 6 juni

MEER

Goede Doelen:

Goede content in je nieuwsbrief is absoluut noodzakelijk om je doelpubliek enthousiast te houden of krijgen over de activiteiten en werking van je organisatie. Vaak wordt de inhoud van nieuwsbrieven echter ad hoc bepaald wanneer het moment om er eentje te versturen weer aangebroken is. Veel tijd om origineel uit de hoek te komen, is er dan niet. In dit artikel krijg je een lijst van 10 interessante contentideeën om je nieuwsbrieven fris en boeiend te houden.

Evelien en Ilter werken als vrijwilliger bij vzw ArmenTeKort

ArmenTeKort vzw, wil door innovatie en empowerment samen met opgeleide buddy’s kansarmoede overwinnen in Antwerpen, de Zuiderkempen en Mechelen. 

nl.metrotime.be - 5 juni

MEER

Goede Doelen:

Aan de hand van innovatie, empowerment en de hulp van opgeleide ‘buddy’s’ wil vzw ArmenTeKort op 10 jaar tijd kansarmoede overwinnen in Antwerpen, de Zuiderkempen en Mechelen. Evelien Dams en Ilter Tenzila nemen binnen de organisatie de coördinatie van de buddywerking voor hun rekening. Na een opleiding worden vrijwilligers kansbiedende buddy’s. Samen met iemand die in kansarmoede leeft, doorlopen ze dan een traject gebaseerd op een wekelijkse ontmoeting.

Projectoproep: een Hart voor Limburg 2019 

Projecten kunnen worden ingediend door verenigingen, instellingen, organisaties of scholen die met bovenvernoemde doelgroep werken en actief zijn op het vlak van welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke opbouwwerk, jeugdwerk, vorming, onderwijs, sociale integratie enz.

www.eenhartvoorlimburg.be - 4 juni

MEER

Goede Doelen:

‘Een Hart voor Limburg 2019’ wil projecten ondersteunen die kansenbevorderend werken voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar) en daarbij een beroep doen op de actieve betrokkenheid van de directe omgeving van het kind. Het fonds wil beginnende projecten een duwtje in de rug geven, maar ook bestaande initiatieven aanmoedigen en als inspirerende voorbeelden naar voren schuiven. Je kan je dossier nog indienen tot 19 september 2018. Financiële steun tot 7.500 euro max.

Wat is sociale impact?

Elke onderneming met een maatschappelijke relevantie heeft een bepaalde impact op de samenleving. Dat wordt in het engels social impact genoemd. Hierbij wordt gekeken naar de raison d’etre van het bedrijf/initiatief en de effecten op de samenleving. 

projectimpact.nl - 1 juni

MEER

Goede Doelen:

Om de sociale impact van je organisatie te bepalen, kijk je veel verder dan financiële uitkomsten. Het gaat daarbij immers om de veranderingen die je goed doel teweegbrengt. Op welke manier heeft je organisatie of een van je projecten actief bijgedragen aan de samenleving? Je sociale impact meten, kan bovendien op verschillende manieren.

Projectoproep: hernieuwbare energie

Noordwest-Europa is één van de meest energie-intensieve regio’s binnen de Europese Unie, maar het aandeel van hernieuwbare energieën in de energiemix is er klein.

www.brulocalis.brussels - 31 mei

MEER

Goede Doelen:

De Europese Unie lanceert een projectoproep in verband met hernieuwbare energie. En dat in het kader van het programma Interreg Noordwest-Europa. Meer bepaald gaat de oproep uit naar demonstratie- en uitvoeringsprojecten die effectief bijdragen aan het wegwerken van belemmeringen om oplossingen voor hernieuwbare energie toe te passen. Je kan je dossier nog indienen tot 31 juli 2018.

Eenvoudig stappenplan om de digitale impact van je organisatie te meten

Measuring a nonprofit's impact can be daunting. This guide outlines exactly how your nonprofit can measure the impact it has on the world.

www.wholewhale.com - 30 mei

MEER

Goede Doelen:

‘Impact maken’ is een begrip dat zowat iedereen in de non-profitsector boven het hoofd hangt. Om te bepalen wat je organisatie doet om een positieve impact te hebben op de wereld, kan je beroep doen op verschillende frameworks en benaderingen. Dit artikel maakt je daar wegwijs in.

Berdine werkt als vrijwilliger voor Nature vzw

NATURE [Outdoor Training & Education] is een kansen-organisatie, die mogelijkheden wil scheppen voor jongeren om hun grenzen te verkennen en verleggen. 

nl.metrotime.be - 29 mei

MEER

Goede Doelen:

Nature is een kansen-organisatie die mogelijkheden wil scheppen voor jongeren om hun grenzen te verkennen en verleggen. Dat doet de vzw aan de hand van uitdagende samenwerkingsopdrachten en (avontuurlijke) buitenactiviteiten. Berdine Vanderbruggen kwam bij Nature terecht voor haar stage als studente orthopedagogie: “Nadien bleef ik plakken omdat ik de jongeren graag hun eigen talenten zie ontdekken én omdat ik zelf ook enorm groei dankzij mijn vrijwilligerswerk.”

Waarom ‘impact’ niet gelijk is aan ‘output’

De economische impact van bedrijven valt, jawel, te becijferen. Maar hoe meet je als bedrijf of organisatie je maatschappelijke impact? 

www.socialeinnovatiefabriek.be - 28 mei

MEER

Goede Doelen:

‘Meten is weten’ is niet zo vanzelfsprekend als het op maatschappelijke impact aankomt. Want hoe meet je bijvoorbeeld traag evoluerende gedragsveranderingen die mogelijk het gevolg zijn van een van de projecten van jouw organisatie? Hoe meet je iets wanneer er geen ISO-normen of zelfs maar een benchmark voorhanden zijn? Interessant leesvoer voor iedereen die inzicht wil krijgen in de sociale impact van zijn of haar goed doel.

Belle Perez opgesloten in kooi om kinderprostitutie aan te kaarten

Een opvallend zicht vandaag in restaurant De Rooden Hoed in Antwerpen. Zangeres Belle Perez liet zich er een hele dag vrijwillig opsluiten in een kooi ...

www.hbvl.be - 25 mei

MEER

Goede Doelen:

Belle Perez is meter van ‘Free a Girl’, een organisatie die zich inzet voor het trieste lot van meisjes in sloppenwijken. Deze maand trok de Neerpeltse zangeres naar de favela’s in Brazilië om ‘Free a Girl’ in actie te zien. Om het goede werk van de organisatie onder de aandacht te brengen, liet Belle Perez zich in een Antwerps restaurant opsluiten in een kooi. Dit naar analogie met de manier waarop misbruikte meisjes in India opgesloten worden.

Projectoproep: Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk – sociale integratie

Aan de basis van het Masterplan Diversiteit in/en het jeugdwerk lag een visienota over diversiteit (link is external) die de jeugdwerksector samen met Demos (kenniscentrum participatie van kansengroepen) heeft geschreven.

cjsm.be - 24 mei

MEER

Goede Doelen:

In het kader van het Masterplan ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ lanceerde Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz een nieuwe projectoproep. De oproep mikt op projecten die kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact brengen met verschillende organisaties en verenigingen. Financiële steun tot 75.000 euro. Je kan je dossier nog indienen tot en met 15 juli 2018.
Cookie policy