Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: sport en cultuur als hefboom in de strijd tegen armoede

Sedert vele jaren verleent de Nationale Loterij subsidies aan talrijke instellingen en organisaties actief in de sociale sector.

www.mi-is.be - 20 juni

MEER

Goede Doelen:

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir en Minister van Begroting Sophie Wilmès gaan op zoek naar projecten die het voor mensen in armoede gemakkelijker moeten maken om deel te nemen aan sport en cultuur. Deze mensen vinden namelijk moeilijk hun weg naar sport- en jeugdverenigingen en culturele centra, zowel door de financiële drempel als door sociale en culturele factoren.  Financiële steun tot 75.000 euro max. Je kan je dossier nog indienen tot 6 juli 2018.

Waarom sportevenementen ten voordele van het goede doel in de lift zitten

De populariteit van sportevenementen als manier van fondsenwerven heeft de afgelopen jaren een flinke vlucht genomen. Er worden meer sportevenementen georganiseerd en ook de inkomsten uit deze evenementen nemen toe.

www.cbf.nl - 19 juni

MEER

Goede Doelen:

De populariteit van sportevenementen ten voordele van het goede doel neemt toe. En daar zijn verschillende redenen voor. Een combinatie van onmacht, groepsgevoel en sociale druk doet mensen steeds vaker deelnemen aan dit soort van events. Hoe dat juist in z’n werk gaat, legt dit artikel in detail uit. Als bonus krijg je ook nog enkele tips om zelf een sportief fondsenwervingsevent op poten te zetten.

Conferentie CSI Flanders: de staat van het lokaal middenveld in Vlaanderen

Het voorbije jaar bracht het onderzoeksconsortium in 15 steden en gemeenten het lokale middenveld volledig in kaart. We deden dit zowel in landelijke als in suburbane en grootstedelijke gemeenten.

middenveldinnovatie.be - 18 juni

MEER

Goede Doelen:

Aan de vooravond van een nieuw werkjaar – en met verkiezingen in het verschiet – biedt onderzoeksconsortium CSI Flanders alle geïnteresseerden een helikopterzicht op het lokale middenveld in Vlaanderen en gebalde presentaties over etnisch-culturele diversiteit en de relaties tussen lokale besturen en middenveldorganisaties. Daarnaast worden er per thema gemodereerde reflecties voorzien door middenvelders en politici die lokaal actief zijn. Deze gratis conferentie gaat door op 30 augustus in Brussel. Inschrijven is verplicht.

Nieuw op GoedeDoelen.be: vzw ZeZijnZo

De behartiging van ouders met kinderen met een beperking ( ASS, ADHD , ADD , HSP, dyslexie, dyscalcullie, gedragsproblemen

www.goededoelen.be - 15 juni

MEER

Goede Doelen:

De praatgroep van ZeZijnZo is een initiatief dat ouders van kinderen met een beperking met elkaar in contact brengt. In het dagelijkse leven stuiten deze ouders op veel onbegrip wanneer ze hun problemen ter sprake brengen. In de praatgroep kunnen ze vrij hun verhaal doen, en wordt er naar hen geluisterd zonder oordeel. 

Doelnet van spraakmakende wedstrijd WK te koop voor goed doel

Het net van één van de doelen van de halve finale van het WK 2014 tussen Brazilië en Duitsland zal verkocht worden ten voordele van enkele liefdadigheidsinstellingen. Dat meldt de firma die het stadion beheert. 

www.hln.be - 14 juni

MEER

Goede Doelen:

Tijdens het WK voetbal van 2014 ging Brazilië in de halve finale faliekant ten onder tegen Duitsland, met een 1-7 eindstand. Een van de doelnetten van die match zal nu verkocht worden ten voordele van een aantal goede doelen. Dat meldt het bedrijf dat het stadion waar de wedstrijd plaatsvond beheert. Het net wordt in 8.150 stukken geknipt en zal op internet te verkrijgen zijn aan minimum 71 euro per stuk, een knipoog naar de vernederende uitslag van toen.

Oproep participatieprojecten kansengroepen

Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door vzw's (verenigingen zonder winstoogmerk). Verenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen dienen wel te motiveren hoe ze het project of de resultaten ervan zullen verankeren in de werking. 

www.sociaalcultureel.be - 13 juni

MEER

Goede Doelen:

De Vlaamse regering subsidieert jaarlijks participatieve projecten die kansengroepen op weg helpen naar het cultuur-, jeugdwerk- of sportaanbod. Op die manier wil de regering een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen stimuleren. Meer bepaald gaat het om projecten rond personen met een handicap, gedetineerden, personen in armoede, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond en gezinnen met jonge kinderen. Voor een project dat in 2019 start, kan je je dossier nog indienen tot 1 augustus 2018.

Fien werkt als vrijwilliger bij vzw EVA 

EVA vzw stimuleert iedereen om meer plantaardig te eten, want dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu, de dieren en de mensen in het Zuiden. 

nl.metrotime.be - 12 juni

MEER

Goede Doelen:

Vzw EVA stimuleert iedereen om meer plantaardig te eten. Dat is immers niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor het milieu, de dieren en de mensen in het Zuiden. De organisatie gebruikt een praktijkgerichte benadering, omdat de drempel om plantaardig te eten lager ligt als je mensen zelf laat koken en proeven. Als Community Manager volgt Fien Louwagie de social media van de vzw op, ondersteunt ze 15 lokale EVA-groepen en staat ze in voor de fondsen- en ledenwerving.

Vanaf 1 november 2018 worden vzw’s als onderneming beschouwd 

Straks worden vzw’s en stichtingen ook als ondernemingen beschouwd. Terecht want hun bijdrage aan de Belgische economie is groter dan altijd gedacht.

graydon.be - 11 juni

MEER

Goede Doelen:

Binnen het Wetboek van economisch recht zal vanaf 1 november 2018 iedere rechtspersoon als onderneming beschouwd worden. Dus ook elke vzw, ivzw of stichting. De nieuwe wetgeving bepaalt het verschil tussen traditionele vennootschappen en verenigingen enkel nog aan de hand van het winstuitkeringsverbod. Anders gesteld: vennootschappen beogen de verrijking van vennoten of aandeelhouders, verenigingen en stichtingen mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren, tenzij voor belangeloze doeleinden.

Bars en restaurants over de hele wereld steunen goede doelen met cocktails

Op 4 juni start de zesde editie van de Negroni Week, een initiatief van Campari in samenwerking met Imbibe USA. Bars en restaurants over de hele wereld steunen tal van goede doelen door klassieke cocktails t

pub.be - 8 juni

MEER

Goede Doelen:

Op 4 juni startte de zesde editie van de Negroni Week, een initiatief van Campari in samenwerking met Imbibe USA. Met de verkoop van klassieke cocktails steunen bars en restaurants over de hele wereld tal van goede doelen. In België gaat de opbrengst dit jaar naar Water for People, een project dat wereldwijd de toegang tot drinkwater en adequate sanering wil verbeteren.

Nieuw op GoedeDoelen.be: Brothers Of Solidarity

Elke zondag maken de Brothers Of Solidarity lekker eten en gaan dit rondbrengen bij de minderbedeelden.

www.goededoelen.be - 7 juni

MEER

Goede Doelen:

Door een opeenvolging van pech staan heel wat mensen van de ene dag op de andere op straat. Elke zondag bereidt vzw Brothers Of Solidarity verse maaltijden die ze rondbrengen bij de minderbedeelden. Daarnaast voorzien ze hen van kleding en andere benodigdheden. Voor mensen die dringend bepaalde goederen nodig hebben, schiet de organisatie in actie om deze snel te verzamelen en te bezorgen.
Cookie policy