Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Ouders van zorgintensieve kinderen komen op adem dankzij De BOOMhut

Onze missie is ouders en/of verzorgers van een zorgintensief gezin te ontlasten, door hun kind(eren) tijdelijk verblijf met zorg aan te bieden. Daardoor kunnen zij eens vrij van zorgen van andere activiteiten genieten.

www.goededoelen.be - 11 juli

MEER

Goede Doelen:

Wie dagelijks instaat voor een zorgintensief gezin, krijgt niet de tijd om even tot rust te komen. De logeeropvang van vzw De BOOMhut biedt ouders en andere verzorgers die broodnodige adempauze: de organisatie laat kinderen met een beperking tijdelijk meeleven met een ander gezin.

Erasmus+

Strategische partnerschappen bieden organisaties in de jeugdsector de mogelijkheid om langdurige samenwerking aan te gaan en om innovatieve praktijken in het werken met jongeren te ontwikkelen en te delen. Daarnaast kunnen strategische partners internationaal samenwerken om de erkenning te verbeteren van competenties die jongeren opdoen door niet-formeel leren.

www.erasmusplus.nl - 8 juli

MEER

Goede Doelen:

Deze oproep betreft « strategische partnerschappen » tussen organisaties in de jeugdsector of sectoroverstijgend waarbij ook overheden of bedrijven (profit of non-profit) deelnemen met als doel het versterken van het jongerenwerk.

Halense ontwerpt nieuw Pink Ribbon-lintje

Pink Ribbon heeft woensdag het nieuwe Belgische Pink Ribbon-lintje voorgesteld in Brussel. Het roze lintje dat symbool staat voor de strijd egen borstkanker, werd voor deze tweede editie ontworpen door juwelenontwerpster Christa Reniers.

www.hbvl.be - 7 juli

MEER

Goede Doelen:

In België blijft borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het roze lintje dat symbool staat voor de strijd tegen de ziekte, werd dit jaar ontworpen door juwelenontwerpster Christa Renier. Met de campagne hoopt Pink Ribbon mensen aan te zetten om te doneren en het lintje te dragen in oktober, de internationale borstkankermaand.

Koalect moderniseert fundraising in België

Fundraising tools for local orgs: schools, sport clubs, youth movements,... 

www.koalect.com - 6 juli

MEER

Goede Doelen:

Vaak is geld inzamelen eerder een zaak van ‘moeten’ dan van ‘willen’. Kan je een helpende hand gebruiken om jouw volgende fondsenwervingsactie op poten te zetten? Probeer dan eens een online platform zoals Koalect. Met deze toolbox loopt het organiseren, beheren en communiceren van je actie heel wat vlotter.

Ambulance Wens maakt dromen waar met gloednieuwe wagen

Ambulance Wens, de Diepenbeekse organisatie die de laatste wens van terminaal zieken in vervulling brengt, heeft sinds gisteren een nieuw voertuig met een televisie en grote ramen. Prijskaartje: 80.000 euro. "Dit hadden we nooit kunnen doen zonder alle gulle giften", glunderen bezielers Jan en Miet Schraepen."

www.hln.be - 5 juli

MEER

Goede Doelen:

De oprichters en vrijwilligers van Ambulance Wens krijgen nog altijd kippenvel wanneer ze de wens van een terminaal zieke vervullen. Vanaf nu doet de Diepenbeekse organisatie dat bovendien met een gloednieuwe ambulance, uitgerust met tv én grote ramen. Een wereld van verschil voor de zieken en hun familie.

Nieuw op Goededoelen.be: Unie van Turkse Verenigingen streeft naar eenheid

UTV stimuleert haar gemeenschappen om hun culturele identiteit te behouden, te ontwikkelen en te delen met anderen. UTV heeft een open huis voor culturele uitwisseling, vorming en maatschappelijke dienstverlening.

www.goededoelen.be - 4 juli

MEER

Goede Doelen:

Bouwen aan een harmonieuze samenleving, is dat geen nobele doelstelling? Door de belangen van de Turkse gemeenschap in Vlaanderen en Brussel te verdedigen, levert de UTV alvast een actieve bijdrage. De federatie overkoepelt verenigingen voor jongeren, senioren, vrouwen, ..., en overstijgt zo eventuele ideologische verschillen.

Gilles ijvert voor het eerbiedigen van mensenrechten in kwetsbare landen

Advocaten Zonder Grenzen is een internationale NGO, gespecialiseerd in de verdediging van mensenrechten en ondersteuning van justitie.

nl.metrotime.be - 1 juli

MEER

Goede Doelen:

Met Advocaten Zonder Grenzen werkt Gilles aan de duurzame ontwikkeling van kwetsbare landen. Als coördinator van verschillende projecten verbetert hij er de toegang tot justitie. “Zelfs de meest onbemiddelde mensen moeten hun stem kunnen laten horen in de rechtszaal”, zegt Gilles in dit interview met Metro.

Recordcijfers voor Vlaamse Kringwinkels

In 2015 telden de Vlaamse Kringwinkels 5,6 miljoen klanten, 12 procent meer dan het jaar ervoor. Gemiddeld kochten zij er elk 5,017 kilogram aan spullen

www.gva.be - 30 juni

MEER

Goede Doelen:

De Vlaamse Kringwinkels hebben een topjaar achter de rug. Maar liefst 5,6 miljoen klanten kochten in 2015 elk gemiddeld 5,017 kg spullen. Daarmee is ook de officiële hergebruikdoelstelling van 5 kg per Vlaming behaald. Tegen 2022 willen de Kringwinkels dat gemiddelde nog met 2 kg optrekken.

Ontwikkelingseducatie - oproep mondiale uitdagingen 2016

We lanceren de oproep in het kader van de reglementering “ontwikkelingseducatie” onder de naam “oproep mondiale uitdagingen”.  Deze benaming sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarbinnen de oproep kadert.  Vlaanderen wil actief bijdragen tot het bereiken van de SDG’s.Beschikbaar budget :  1 miljoen euro.

www.vlaanderen.be - 29 juni

MEER

Goede Doelen:

In het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wil Vlaanderen actief bijdragen tot het bereiken van de SDG's. De oproep is gericht naar projecten die ervoor zorgen dat diverse spelers in de Vlaamse maatschappij een actieve bijdrage leveren aan een mondiale duurzame en rechtvaardige samenleving. Financiële steun tot 60.000 euro. Dien je dossier in vóór 26 augustus 2016.

Wat is sociale innovatie?

Social innovation has enjoyed growing recognition all over the world. But many of us are unsure of how it happens or why we need it. Here's a quick overview…

vimeo.com - 28 juni

MEER

Goede Doelen:

Kan jij je een leven zonder onderwijs, recht of gezondheidszorg inbeelden? Over de eeuwen heen heeft de mens uiteenlopende systemen uitgebouwd om de samenleving beter te organiseren. Naast de vele voordelen die we uit deze complexe systemen putten, brengen ze ook heel wat problemen mee. Wie de problemen bij de bron aanpakt en zo positieve verandering teweegbrengt, draagt bij aan sociale innovatie.
Cookie policy