Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep Bruss-it: Brussel beter, mooier en slimmer maken

Bruss-it is terug! Ook in 2019 ondersteunt de VGC projecten rond sociale stadsinnovatie.

www.vgc.be - 17 december

MEER

Goede Doelen:

In het kader van haar stedelijk beleid, maakt het College van de VGC werk van sociale stadsinnovatie. Via de projectoproep ‘Bruss-it’ ondersteunt de VGC enthousiaste stadsmakers. Meer bepaald kan je organisatie subsidies aanvragen voor projecten met als thema ‘gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte’. Dit jaar gaat er ook bijzondere aandacht naar het betrekken van sociaal geïsoleerde Brusselaars. Sterke projecten kunnen een subsidie tot 15.000 euro krijgen. Je kan je dossier nog indienen tot en met 7 februari 2019.

Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk trapt campagne voor 2019 af

Van 23 februari tot 3 maart 2019 is het de 33ste Week van de Vrijwilliger. Het thema? Vrijwilliger, je bent een supertalent! En daarvoor bedanken we hen graag! 

www.vlaanderenvrijwilligt.be - 14 december

MEER

Goede Doelen:

Van 23 februari tot 3 maart 2019 is het de 33ste Week van de Vrijwilliger. Het thema dit jaar is ‘Vrijwilliger, je bent een supertalent!’. Zet jouw goed doel haar vrijwilligers jaarlijks extra in de bloemetjes tijdens deze speciale week? Dan kan het interessant zijn om voor geschenkjes nu al eens te gaan kijken in de webshop van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Zij geven namelijk kortingen voor de ‘early birds’.

Laatste rechte lijn naar het nieuwe verenigingsrecht

De grondige hervormingen inzake het vennootschaps- en verenigingsrecht zijn in een laatste fase aanbeland. Na de hervorming van het insolventierecht en de hervorming van het ondernemingsrecht, werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ingediend bij de Kamercommissie. Voor het eerst worden concrete data voor de inwerkingtreding van het wetboek vermeld.   

www.vsdc.be - 13 december

MEER

Goede Doelen:

De vergaande hervormingen van het vennootschaps- en verenigingsrecht zitten in de laatste fase. Na de hervorming van het insolventierecht en de hervorming van het ondernemingsrecht, werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ingediend bij de Kamercommissie. De implicaties voor zowel nieuwe als bestaande vzw’s vind je in dit artikel.

GoedeDoelen.be in Eindejaarsbrochure van Gent Fair Trade

Wordt jouw eindejaar eerlijk en milieuvriendelijk? Heb jij al een fair & fashionable outfit? En hoe zit het met je  duurzaam en (h)eerlijk feestmaal?

gentfairtrade.be - 12 december

MEER

Goede Doelen:

Voor het tweede jaar op rij lanceert de stad Gent haar eindejaarsbrochure, boordevol tips en tricks om je kerst- of nieuwjaarsfeest duurzaam te organiseren. Wie op zoek is naar een goed doel om te steunen, wordt in de gids verwezen naar goededoelen.be. Dat kunnen wij natuurlijk alleen maar aanmoedigen!

Sabrina Embrechts werkt als vrijwilliger voor vzw Jespo

Jespo geeft kinderen en jongeren (3 tot 18 jaar) in en rond Antwerpen de kans om kennis te maken met verschillende sporten. In 2009 kwam ik in aanraking met Jespo en ben ik begonnen als lesgeefster bij Bewegingsschool Ekeren.

nl.metrotime.be - 11 december

MEER

Goede Doelen:

Jespo geeft kinderen en jongeren (3 tot 18 jaar) in en rond Antwerpen de kans om kennis te maken met verschillende sporten. In 2009 kwam Sabrina in aanraking met Jespo en begon ze als lesgeefster bij Bewegingsschool Ekeren. Met veel enthousiasme staat ze elke zondag paraat om les te geven aan 3- tot 6-jarigen. Met hen werkt ze vooral rond coördinatie en behendigheid, aan de hand van een uitdagend parcours.

Projectoproep 2018 Zero Afval Voedingszaken

Het Brussels Gewest is op zoek naar geëngageerde, nieuwsgierige handelaars die zin hebben om te experimenteren met meer milieuvriendelijke handelspraktijken, die de zero-afvalvisie bevorderen en voedselverspilling in de horeca en voedingszaken terugdringen.

leefmilieu.brussels - 10 december

MEER

Goede Doelen:

Legt jouw vzw zich toe op de verkoop van voedingsmiddelen? Staan jullie commercieel rechtstreeks in contact met de consumenten van het Brussels Gewest? Het Brussels Gewest is op zoek naar geëngageerde, nieuwsgierige organisaties die zin hebben om te experimenteren met meer milieuvriendelijke handelspraktijken, die de zero-afvalvisie bevorderen en voedselverspilling in de horeca en voedingszaken terugdringen. Financiële steun tot 15.000 euro. Je kan je kandidatuur nog indienen tot 20 januari 2019.

Nieuw op Goededoelen.be: Give us a Break vzw 

Voor ouders van kinderen met een beperking is het niet eenvoudig om tijdens de schoolvakanties opvangmogelijkheden te vinden.

www.goededoelen.be - 7 december

MEER

Goede Doelen:

Een groep van ouders van een kind met een beperking merkte het nijpende tekort aan opvang in de Vlaamse Ardennen en nam zelf het initiatief om hier wat aan te doen. “Give us a Break vzw” organiseert vakantieopvang én evenementen en acties om die te financieren.

Minder inspanningen, meer opbrengst

It’s the mythical Holy Grail of fundraising: working less while raising more. For a nonprofit, that’s almost “playing against type.” It’s off-brand for the whole sector.  We HAVE to work more to raise more, right? We even take pride in it sometimes. But smart fundraisers are always looking for ways to work less while raising more.

betterfundraising.com - 6 december

MEER

Goede Doelen:

Fondsen werven vraagt tijd, inzet en motivatie en meestal ook bepaalde investeringen. Better Fundraising roept op om alle inspanningen én uitgaven eens kritisch te bekijken. Is het echt nodig om jaar na jaar het wiel opnieuw uit te vinden? Het antwoord is in de meeste gevallen ‘neen’. Je selecteert beter een aantal vaste middelen, die je met minimale inspanningen kan ‘recycleren’. Zo bespaar je tijd en geld en hergebruik je wat echt werkt.   Je stuurt ieder jaar een brief naar je donateurs? Hergebruik de opmaak en tekst en verander alleen het hoogstnoodzakelijke.    Je vorige benefiet was een succes? Organiseer geen urenlange brainstorms, maar kopieer de formule, lanceer dezelfde oproep en voer dezelfde promotiecampagne.

Projectoproep 'Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'

Organisaties en verenigingen kunnen tot 1 februari 2019 een project indienen rond 'landbouw-natuur: op zoek naar een win-win'. De oproep is een initiatief van het dept. Omgeving, dept. Landbouw en Visserij, VLM en ANB.

www.vlm.be - 4 december

MEER

Goede Doelen:

Deze projectoproep heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Het gaat om een jaarlijkse oproep, uitgaand van het dept. Omgeving, dept. Landbouw en Visserij, VLM en ANB. Het thema dit jaar is ‘het klimaat’. Financiële steun: tot 20.000 euro. Je kan je projectvoorstel nog indienen tot en met 1 februari 2019.

Bijklussen met verenigingswerk, wat kan en mag? 

Zodra twee of meer mensen samen iets organiseren, worden ze hier als een vereniging beschouwd. Je kunt een vereniging vormen met of zonder ondernemingsnummer. Je vereniging moet aangifte doen van het verenigingswerk.

www.bijklussen.be - 3 december

MEER

Goede Doelen:

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.000 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen. Daarbij kan het onder meer gaan om verenigingswerk. De inkomsten daaruit mogen samen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. Op bijklussen.be lees je welke activiteiten toegelaten zijn als verenigingswerk en hoe een vereniging aangifte moet doen via de nieuwe onlinedienst Bijklussen.
Cookie policy