Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden in onderwijs en opleiding

www.epos-vlaanderen.be - 30 december
Deze oproep ondersteunt transnationale samenwerkingsprojecten die beleidshervormingen ondersteunen in algemeen onderwijs en opleiding enerzijds, en in volwasseneneducatie anderzijds.

Goede Doelen:
In het kader van programma ‘Erasmus+’ lanceert de Europese Unie een nieuwe oproep voor transnationale projecten in verband met sociale inclusie op vlak van onderwijs en opleiding. Deze oproep bestaat uit twee partijen, meer bepaald ‘algemeen onderwijs en opleiding’ en ‘volwasseneneducatie’. ‘Erasmus+’ is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020. Financiële steun:  max €400.000 euro voor projecten met een looptijd van 24 maanden en €500.000 euro voor projecten met een looptijd van 36 maanden. Je kan je dossier nog indienen tot 25 februari om 17 uur. 

Cookie policy