Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: Urban Europe, energiepositieve wijken

innoviris.brussels - 30 juli
De klimaatverandering, mobiliteit, energietransitie  en economische en demografische ontwikkelingen. Bedenk samen met internationale partners oplossingen voor een van deze uitdagingen!

Goede Doelen:
Het secretariaat van het gezamenlijk programma ‘Urban Europe’ lanceert de projectoproep ‘energiepositieve wijken’. Energiepositieve wijken zijn stedelijke gebieden (of groepen van onderling verbonden, energiezuinige en flexibele gebouwen) die geen broeikasgasemissies produceren en die actief een jaarlijks overschot aan hernieuwbare energieproductie beheren op lokaal of regionaal niveau. Projecten die een antwoord bieden op een gerelateerde uitdaging, kunnen nog tot 24 september 2020 hun kandidatuur indienen.

Cookie policy