Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: Vooruit met de wijk

vooruitmetdewijk.brussels - 29 augustus
Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ van Leefmilieu Brussel werd in het leven geroepen om je te helpen met de uitvoering van je collectieve wijkprojecten, met misschien wel financiële steun tot 15.000 euro!

Goede Doelen:
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil inwoners die zich engageren voor wijkprojecten ondersteunen. Daarom lanceert het de projectoproep ‘Vooruit met de wijk’. Meer bepaald gaat het om projecten ten voordele van het milieu en de duurzame ontwikkeling van wijken. Bestaat je vzw enkel uit vrijwilligers? Dan kan je je intentienota nog tot 6 oktober en je kandidatuurdossier nog tot 24 november 2019 indienen.

Cookie policy