Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: experimenteel jeugdwerk 

www.sociaalcultureel.be - 28 juni

De Vlaamse overheid verleent projectsubsidies aan verenigingen die een experimenteel project opzetten op de volgende terreinen:

  • Jeugdwerk
  • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd
  • Cultuureducatie van de jeugd
  • Bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap.

Goede Doelen:
Met de projectoproep over experimenteel jeugdwerk ondersteunt de Vlaamse overheid al langer experimentele projecten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector, als meer algemeen bij de jeugd leven. Vanaf dit jaar wordt de projectoproep uitgebreid met bovenlokale projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap. Financiële steun tot 50.000€. Je kan je dossier nog indienen tot 1 september 2018.

Cookie policy