Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vlamingen laten steeds meer geld na aan goede doelen

www.hln.be - 23 april

De Vlaming laat steeds meer geld na aan goede doelen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg. Artsen Zonder Grenzen haalt zelfs al 30% van zijn werkingsmiddelen uit nalatenschappen. 

Goede Doelen:
In 2017 kregen 1.080 goede doelen een deel van een nalatenschap. In 2018 waren dat er al 1.258, wat een stijging van 16 procent betekent. Maar belangrijker is dat de mensen die beslissen om geld na te laten aan een goed doel, ook veel guller zijn. De stijging zou twee redenen hebben. Enerzijds zijn er meer alleenstaanden zonder dichte familie. Anderzijds communiceren goede doelen meer rond de mogelijkheid om geld aan hen na te laten.

Cookie policy