Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

De vrijwilliger in België : een profiel in cijfers

www.kbs-frb.be - 21 oktober

Wie zijn de vrijwilligers in België? Met hoeveel zijn ze? Wat is het aandeel van hun onbetaald werk in het totale werkvolume?

Goede Doelen:
Op vraag van de Koning Boudewijnstichting maakten onderzoekers van de universiteiten van Luik en Gent een kwantitatieve analyse die een precies beeld geeft van het vrijwilligerswerk in ons land.Naar schatting meer dan 1.800.000 personen doen vrijwilligerswerk in de brede zin van het woord, in organisaties en/of direct ten bate van derden (informele vrijwillige inzet).Ongeveer 1.2 miljoen mensen, 12,5% van de bevolking van 15 jaar en ouder, levert gratis prestaties binnen organisaties.Deze gratis prestaties vertegenwoordigen ongeveer 130.000 voltijdse equivalenten.Ze zijn vooral actief in de sectoren sport (24,5%), cultuur en socio-culturele activiteiten (19,9%), maatschappelijke dienstverlening (19,7%), onderwijs en vorming (16,8%).In het vrijwillig engagement is er geen verschil tussen vrouwen en mannen. Alle leeftijdscategorieën doen eraan mee, maar 40-49-jarigen zijn proportioneel in de meerderheid. Hier vindt u de studie Lees hier het persbericht Lees hier de Zoom ‘Vrijwilligerswerk in België’

Cookie policy