Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: jeugdwelzijn in Stad Aalst

www.aalst.be - 20 januari

De Stad Aalst vindt het belangrijk dat alle jongeren en jongvolwassenen (12 tot 25 jaar) zich goed voelen in de stad. Door in te zetten op acties en projecten op maat van jongeren zelf wil de Stad ervoor zorgen dat ook de jeugdige burgers kunnen participeren aan de samenleving.

Goede Doelen:
De Stad Aalst vindt het belangrijk dat al haar jongeren en jongvolwassenen zich goed voelen in de stad. Om de jeugd maximaal te laten participeren aan de samenleving lanceert de Stad Aalst een projectoproep waarin men op zoek gaat naar partnerorganisaties voor twee onderliggende opdrachten, meer bepaald jeugdopbouwwerk en schoolopbouwwerk. Je kan je kandidaatsdossier hiervoor nog indienen tot 14 maart 2022. Jaarlijkse toelage a rato van 65.000 tot 130.000 EUR per jaar.

Cookie policy