Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep ‘deMENS in de zorg’

www.cera.be - 20 januari

In Vlaanderen wonen ongeveer 132.000 mensen met dementie. Het inspirerende boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.’ wil de blauwdruk worden voor goede dementiezorg voor de hele zorgsector. 

Goede Doelen:
Op vraag van de Vlaamse overheid publiceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in oktober 2018 het inspirerende boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.’ In een volgende fase wordt gestart met de ondersteuning van zorgvoorzieningen om de kernprincipes van goede zorg in de praktijk te brengen. Met de steun van de Vlaamse overheid en Cera kunnen 6 zorgvoorzieningen in 2019 instappen in een pilootproject met als uiteindelijk doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken. Is jouw organisatie bereid om persoonsgerichte zorg (nog meer) in de praktijk te brengen? Dien dan ten laatste op vrijdag 8 februari 2019 je aanvraag in.

Cookie policy