Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: Pajottenland+ 

www.herne.be - 19 oktober

Pajottenland+ werd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid erkend als Leadergebied. Als plattelandsgebied met bottom up-werking beschikt de regio over eigen middelen. Deze budgetten worden besteed aan projecten uitgevoerd in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. 

Goede Doelen:
Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van de streek en gelijktijdig de eigenheid ervan versterken. Een uitgebreid dossier is in eerste instantie niet nodig om je kandidaat te stellen. Nog tot 1 december 2018 kan je ideeën binnen een van de vooropgestelde thema’s indienen bij het bestuur.

Cookie policy