Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: gedeeld en betrokken ouderschap

gelijkekansen.be - 16 november

De Vlaamse overheid streeft naar een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen aan verschillende domeinen van de samenleving. Gender als maatschappelijk ordeningsprincipe heeft impact op de positie van mannen en vrouwen, zowel op de arbeidsmarkt als binnen het gezin. Vrouwen nemen algemeen meer (onbetaalde) zorgtaken op, waardoor ze vaker terugvallen op deeltijdse loopbanen. 

Goede Doelen:
De Vlaamse overheid streeft naar een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen aan verschillende domeinen van de samenleving. In het kader van het Vlaams beleidsplan Gelijke kansen Integratie en Inburgering en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding lanceert ze daarom de projectoproep ‘Gedeeld en betrokken ouderschap’, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Zet jij een project rond evenwaardig ouderschap op dat binnen deze oproep past? Dan kan je nog tot 30 november 2021 je voorstel indienen. Voor deze projectoproep voorziet men een totaalbudget van 500.000 euro.

Cookie policy