Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Kaasschaaf van de overheid doet verenigingen pijn

www.goededoelen.be - 15 januari

Koning Boudewijnstichting publiceert nieuwe barometer van de financiële situatie van het verenigingsleven.

Goede Doelen:
Dit zijn de belangrijkste conclusies van de 6de editie van de Barometer van de Verenigingen die de Koning Boudewijnstichting jaarlijks laat maken :Verenigingen zien de structurele subsidies van de overheid steeds meer afnemen.Gelijktijdig is er geen stijging van de projectsubsidies.De vermindering van de subsidies noopt meer en meer organisaties om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsbronnen, maar die evolutie verloopt niet probleemloos en vergt zware aanpassingen van de manier van werken.Verwachting dat dieptepunt is bereikt en dat de situatie geleidelijk verbetert.In de barometer wordt de financiële situatie van de talrijke verenigingen in ons land, die een economisch belangrijke sector zijn qua bijdrage aan BNP en tewerkstelling, onder de loep genomen. Klik hier voor de volledige presentatie.

Cookie policy