Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

IDCity : Your city, your ideas

www.kbs-frb.be - 14 januari

In de context van de superdiversiteit die onze samenleving kenmerkt, met name in de grote steden, lanceert het Prins Filipfonds een pilootproject in 3 steden – Mechelen, Charleroi en Brussel – dat creatieve ontmoetingen en projectontwikkeling wil bevorderen tussen autochtone jonge Belgen en jongeren met een migratieachtergrond, en dat rond thema’s in verband met de culturele diversiteit in een stedelijke omgeving.

Goede Doelen:
IDCity Day Mechelen gaat door op 20 februari. Elke jongere uit Mechelen die het samenleven (over de socio-economische en etnisch-culturele grenzen heen) in de (groot)stad een boost wil geven door eigen ideeën aan te brengen, is welkom. Meer info hier.

Cookie policy