Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Oproep Venture Philanthropy Fonds 

www.kbs-frb.be - 13 september
Consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro verspreid over 3 jaar) om organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel te versterken en verder te helpen groeien.

Goede Doelen:
De bedoeling van het Venture Philanthropy Fonds bestaat erin organisaties die actief zijn binnen het domein van sociale inclusie in België te steunen door hun interne werking te helpen ontwikkelen en versterken. Financiële steun: tot 80.000 euro + externe begeleiding. Timing: dien je dossier in vóór 19 november 2018.

Cookie policy