Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: rechten, gelijkheid en burgerschap

ec.europa.eu - 11 maart

Taking into consideration the perpetual number of manifestations advocating racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance, such as Antisemitism, anti-Muslim hatred, Afrophobia, Antigypsyism, anti-migrant hatred, transphobia, hate crimes against persons with disabilities, and considering the need to further improve responses to these phenomena, the three priorities below shall be financed.

Goede Doelen:
In het kader van het programma ‘Rechten, Gelijkheid en Burgerschap’ lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor nationale of transnationale projecten die de preventie en bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid bevorderen. Bij de aanvraag moeten ten minste twee organisaties betrokken zijn. Je kan je tot 24 april 2019 om 17u kandidaat stellen.

Cookie policy