Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep AMIF: opvang van vluchtelingen 

www.kcse.eu - 10 juli

Projectoproep asiel en migratiefonds: OPVANG (AMIF). Deze projectoproep stelt middelen open die voorzien zijn voor opvang van vluchtelingen.

Goede Doelen:
Het AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) werd door de Europese Unie ingesteld om bij te dragen tot onder meer een efficiënt beheer van de migratiestromen en een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming. Met deze projectoproep stelt het fonds middelen ter beschikking voor de opvang van vluchtelingen. De einddatum om je dossier in te dienen is 19 juli 2017.

Cookie policy