Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep voor bovenlokale cultuurprojecten

cjsm.be - 9 oktober

Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk of jeugdwerk kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie binnen het bovenlokaal cultuurdecreet. 

Goede Doelen:
De Vlaamse regering lanceert een projectoproep voor bovenlokale cultuurprojecten. Met deze oproep willen ze socio-demografische uitdagingen, transversaal samenwerken over grenzen heen en verdiepend werken vanuit eigen sterktes extra onder de aandacht brengen. Heb jij een project dat hiervoor in aanmerking komt? Start jouw project tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021? Dien je aanvraag dan uiterlijk op 15 november 2019 in via de webapplicatie KIOSK. Financiële steun: tot €7.000 maximum.

Cookie policy