Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

PROJECTOPROEP Life BNIP - Natura 2000

life-bnip.be - 9 oktober

Binnen het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP) is er in totaal 100 000 euro beschikbaar voor startende projecten. Hiermee willen we iedereen de kans geven om hun steentje bij te dragen aan Natura 2000 door het opstarten van een eigen project.

Goede Doelen:
LIFE Belgian Nature Integrated Project zoekt pilootprojecten die onze Europees waardevolle natuur helpen beschermen. Deze projectoproep richt zich tot innoverende ideeën met een focus op educatie, communicatie of sociale betrokkenheid die Europese Natura 2000 habitats en/of soorten willen herstellen. Financiële steun : 15.000€ maximum. Deadline : 30 oktober 2017.

Cookie policy