Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: fonds voor internationale solidariteit (water- en saneringssector)

customers.vivaqua.be - 9 mei

Ieder jaar lanceert het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een oproep voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector en die moeten worden gecofinancierd.

Goede Doelen:
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert jaarlijks een oproep voor projecten op het gebied van ontwikkelingshulp die verband houden met de water- en saneringssector. De ingediende projecten moeten aansluiten bij zowel de principes van duurzame ontwikkeling, duurzaamheid en toe-eigening door de begunstigden, als de versterking van de bekwaamheid van de plaatselijke actoren. Je kan je kandidatuur voor deze projectoproep – beheerd door VIVAQUA – nog indienen tot 30 juni 2019. Co-financiering tot 100.000 euro.

Cookie policy