Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Wat betekent de nieuwe vennootschapswet voor goede doelen?

www.tijd.be - 8 mei
Op 1 mei wordt de nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Dat is ook een belangrijke datum voor de vzw's, die nu ook onder deze wetgeving vallen. Ze krijgen meer vrijheden, maar ook meer verplichtingen

Goede Doelen:
De belangrijkste wijziging voor vzw’s in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is dat ze niet langer ‘verenigingen zonder winstoogmerk’, maar ‘verenigingen zonder winstuitkering’ zijn. Volgens de nieuwe wetgeving mogen vzw’s onbeperkt commerciële activiteiten ontplooien, maar de winst die eruit voorkomt, mogen ze niet uitkeren. Noch aan de oprichters, de bestuurders of de leden, noch aan derden.

Cookie policy