Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: geïntegreerd breed onthaal 2019

www.departementwvg.be - 5 maart

In december 2018 waren er volgens de studiedienst van VDAB 7.741 mensen met een advies “niet toeleidbaar” (hierna: niet-toeleidbaren). Werkzoekenden krijgen een dergelijk advies van VDAB indien er op basis van een gespecialiseerde screening wordt geoordeeld dat de persoon omwille van medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen (MMPP(S) problematiek) zelfs mits intensieve begeleiding niet inzetbaar is op de arbeidsmarkt, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie of onbetaalde bezigheid.

Goede Doelen:
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceert een tweede projectoproep ‘Geïntegreerd breed onthaal 2019: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar’. Wil jij mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die niet inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt helpen om deze problemen aan te pakken? Dien je projectvoorstel dan in vóór 14 april 2019. Per gerealiseerd onthaaltraject ontvangt elk project een forfaitaire basisfinanciering van 360 euro.

Cookie policy