Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep Erasmus+: gestructureerde dialoog

ec.europa.eu - 3 december

De gestructureerde dialoog heeft tot doel om jongeren actief te betrekken bij het democratisch proces en het debat aan te zwengelen over onderwerpen die jongeren aangaan.

Goede Doelen:
In het kader van het programma 'Erasmus+' lanceert de Europese unie een projectoproep voor een gestructureerde dialoog tussen jongeren en politieke beleidmakers. De projecten moeten de actieve deelname van jongeren aan het democratisch leven bevorderen en minstens 30 jongeren betrekken. Financiële steun: 50.000 euros max. Dien uw dossier in vóór 5 februari 2019.

Cookie policy