Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: preventie en bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen

ec.europa.eu - 3 mei
The Funding and Tenders Portal is the single entry point (the Single Electronic Data Interchange Area) for applicants, contractors and experts in funding programmes and procurements managed by the European Commission.

Goede Doelen:
In het kader van het programma ‘Rechten, Gelijkheid en Burgerschap’ lanceert de Europese Commissie een projectoproep die gericht is op de preventie en de bestrijding van gendergerelateerd geweld en geweld tegen kinderen. De oproep beoogt welbepaalde en concrete projecten te financieren die tastbare en aantoonbare voordelen voor de finale begunstigden garanderen. De aangevraagde subsidies moeten min. 75.000 euro bedragen. Dien uw dossier in vóór 23 juni 2019.

Cookie policy