Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: preventieve infrastructurele maatregelen met betrekking tot agressie

www.departementwvg.be - 2 januari

Om beter te kunnen omgaan met agressie van jongeren die in een voorziening verblijven, is er nu de mogelijkheid om, naast de bestaande VIPA-middelen voor grondige renovatie en nieuwbouw, in bestaande infrastructuur gerichte ingrepen m.b.t. agressie uit te voeren.

Goede Doelen:
Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de vraag van het personeel dat met deze uitdagingen te maken krijgt én wordt een veilige omgeving voor de jongeren gecreëerd. Dien uw dossier in vóór 31 maart 2019.

Cookie policy