Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep Stad Brussel: Gelijke Kansen 2019 

www.brussel.be - 1 februari

De Stad Brussel biedt steun aan initiatieven van plaatselijke verenigingen actief op het domein van gelijke kansen. De subsidieprocedure verloopt op een gestructureerde en eerlijke manier. 

Goede Doelen:
Meer bepaald gaat het over initiatieven van Brusselse verenigingen die bezig zijn met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, tolerantie jegens personen met verschillende seksuele geaardheden, ieders autonomie en onafhankelijkheid, en maatschappelijke en interculturele diversiteit. Je kan je formulier nog opsturen tot 15 maart. Financiële steun: maximum 2.000 euro.

Cookie policy