Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

GoedeDoelen.be vernieuwt

In 2015 lanceerde de Koning Boudewijnstichting de website GoedeDoelen.be. Het doel was de zichtbaarheid van verenigingen en stichtingen te vergroten door transparante en betrouwbare gegevens over hen te verzamelen. Het project kende onmiddellijk succes: in september van hetzelfde jaar hadden al 3.500 organisaties zich op GoedeDoelen.be geregistreerd. Vandaag is dat cijfer meer dan verdubbeld. Om de huidige behoeften en verwachtingen van de non-profitsector in kaart te brengen, organiseerden we in september 2021 verschillende focusgroepen. Daaruit bleek dat een vernieuwing van de website GoedeDoelen.be nodig is. Deze staat dan ook gepland voor begin 2023.

30 juni

MEER

Goede Doelen:

Wat verandert er in tussentijd? Nog tot het einde van dit jaar blijven de huidige website en database toegankelijk. Tot die tijd kan je het profiel van je vereniging dus ook nog aanpassen indien nodig. Anderzijds wordt de actieve communicatie rond GoedeDoelen.be vanaf juli opgeschort. Daarbij gaat het om het nieuws op de website zelf, de communicatie op social media en de maandelijkse digitale nieuwsbrief. Uiteraard houden we jou op de hoogte van alle ontwikkelingen rond dit project. Intussen blijft ons team beschikbaar voor al jouw vragen of opmerkingen. Wij wensen je alvast een heel fijne zomer.

Projectoproep: ‘amai!’ (UGent)

De oproep richt zich op twee types van projectvoorstellen: - projectvoorstellen die door middel van artificiële intelligentie (AI) een oplossing uitwerken voor één van de ideeën of ideeënclusters ingediend op de amai! website. Voor het uitwerken van deze oplossing dienen de projectvoorstellen een citizenscience-aanpak te hanteren; - projectvoorstellen die de ongelijkheid door de introductie van AI-oplossingen tegengaan door middel van e-inclusieactiviteiten. Deze projectvoorstellen moeten betrekking hebben op de ongelijkheid die dreigt te ontstaan door AI-oplossingen voor één van de ideeën of ideeënclusters ingediend op de amai! website.

onderzoektips.ugent.be - 29 juni

MEER

Goede Doelen:

Het project amai! wil burgers betrekken bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En dit door burgers, domeinexperten en AI-experten samen te brengen rond actuele thema’s: klimaat & milieu, mobiliteit, gezondheid en werk. In een nieuwe projectoproep richt amai! zich tot consortia die een AI-project opzetten binnen één van de voorgelegde categorieën. Je kan je projectvoorstel nog indienen tot 18 september 2022 om kans te maken op financiële steun van 75.000 euro.

Vacature: Grants Coordinator bij VVOB (Brussel)

Onderwijs is een heel breed domein. Om een grote impact te hebben die bovendien duurzaam is, focust VVOB haar werk op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en effectief schoolleiderschap in vier onderwijssectoren via de capaciteitsontwikkeling van lokale onderwijsactoren.

www.vvob.org - 28 juni

MEER

Goede Doelen:

VVOB focust wereldwijd op de professionele ontwikkeling van leerkrachten en effectief schoolleiderschap in vier onderwijssectoren, en dat via de capaciteitsontwikkeling van lokale onderwijsactoren. Op dit moment is de organisatie op zoek naar een ‘grant coordinator’. In die functie ontwikkel je onder meer nieuwe projecten en onderhandel je over contracten. Interesse? Dan kan je nog solliciteren tot 13 juli 2022.

Warmste Week zoekt projecten rond kansarmoede

Volgens het Vlaams Agentschap Opgroeien wordt 1 op de 8 Vlamingen geboren in kansarmoede. Of een kind opgroeit in kansarmoede, wordt bepaald op basis van zes parameters: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, de arbeidssituatie van de ouders, de kwaliteit van de huisvesting, het stimulatieniveau van de kinderen en hun gezondheid.  

www.vrt.be - 27 juni

MEER

Goede Doelen:

Hoewel de kerstperiode – en dus de Warmste Week – nu nog veraf lijkt, is het initiatief alweer op zoek naar organisaties die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar draait de Warmste Week rond het thema kansarmoede. Helpt jouw project kansen creëren? Dan kan je je nog kandidaat stellen tot 1 september 2022.  

Projectoproep: 'Ludieke ingrepen in de lokale openbare ruimte'

Deze projectoproep, in het kader van het stads-vernieuwingscontract Citroën-Vergote, is gericht tot vzw's die kunnen experimenteren met innoverende vormen van stedelijke inrichting. Het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote is gericht op het revitaliseren van een perimeter die zich uitstrekt over verschillende gemeenten, met name de Stad Brussel en Sint-Jans-Molenbeek. Het initiatief wordt gerealiseerd aan de hand van vastgoedoperaties, sociaal-economische acties, de openbare ruimte en leefmilieu.

www.brussel.be - 23 juni

MEER

Goede Doelen:

De Stad Brussel en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek lanceren een projectoproep via een participatief proces met buurtbewoners. Meer bepaald gaat het om een oproep voor ludieke, lichte en tijdelijke interventies om de lokale openbare ruimte op te fleuren en te verfraaien. Experimenteert jouw vzw met innovatieve vormen van stedelijke inrichting? Dien je voorstel dan ten laatste op 3 juli 2022 in. Het totale subsidiebedrag van 47.850 euro wordt verdeeld onder de geselecteerde initiatieven.

Opleiding : interne communicatie

Wat maakt een organisatie succesvol vandaag en morgen ? Meer en meer groeit het besef dat het welzijn van medewerkers hier voor een groot stuk toe bijdraagt. En dat is nét het domein waar impactvolle interne communicatie op inspeelt.

www.ncoi.be - 22 juni

MEER

Goede Doelen:

In deze opleiding gaat er aandacht naar de speerpunten van interne communicatie: factoren en communicatiemiddelen,  organisatiestructuren en interne communicatie veranderingsprocessen. Volgende training: 17/10/2022 in Heverlee.

Vacature: opbouwmedewerker SAAMO

Maatschappelijk opbouwwerk is een vorm van sociaal werk die met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen de opbouwwerkers van SAAMO modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

www.saamo.be - 21 juni

MEER

Goede Doelen:

Samen met mensen in kwetsbare situaties werkt SAAMO aan een meer solidaire en rechtvaardige samenleving. Op dit moment is de organisatie op zoek naar een opbouwmedewerker. In die functie breng je mensen in een kwetsbare positie samen en werk je met hen aan concrete oplossingen. Dit doe je aan de hand van innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk. Iets voor jou? Dan kan je nog solliciteren 11 juli 2022.

BoslandTrail zoekt vijf goede doelen om te steunen

Om vijf jaar BoslandTrail te vieren, gaat de vzw op zoek naar vijf goede doelen die zich aan het wandelevenement willen binden.

www.hln.be - 20 juni

MEER

Goede Doelen:

Met zo’n 4.500 verwachte deelnemers is BoslandTrail de grootste eendaagse ultratrail van de Benelux. Om hun vijfjarig bestaan te vieren, gaat de organisatie op zoek naar vijf goede doelen om te steunen. Het wandelevenement zal deze goede doelen steunen met een vaste premie van 500 euro en over hen communiceren via verschillende kanalen. Indien jouw goed doel geselecteerd wordt, kan je ook aanwezig zijn op de start- en finishweide tijdens het weekend van 23 en 24 september.

Projectoproep: Digitale Inclusie – Women in Digital

De nationale en intersectorale strategie Women in Digital (WID) 2021-2026 heeft vijf doelstellingen: ervoor zorgen dat meer vrouwen afstuderen in de digitale sector, bevordering van de integratie van vrouwen in de digitale arbeidswereld en/of in de digitale sector, bevorderen van het behoud van vrouwen in de digitale sector, creëren van nieuwe imago’s en wegwerken van de genderkloof bij specifieke doelgroepen (alleenstaand, handicap, buitenlandse herkomst…)

economie.fgov.be - 17 juni

MEER

Goede Doelen:

De nationale en intersectorale strategie Women in Digital (WID) 2021-2026 wil de bestaande vooroordelen en structurele belemmeringen voor vrouwen in de digitale wereld (sectoren ICT en STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) aanpakken. Daarom lanceert de FOD Economie een projectoproep om nieuwe initiatieven aan te moedigen. Start jouw vereniging een project op binnen een van de vier specifieke thema’s? Dan kan je je dossier nog indienen tot 15 juli 2022. De financiële steun bedraagt minimum 50.000 euro en maximum 160.000 euro (steunpercentage van 50%).

Opleiding (verschillende data): digitalisatie van informatie, documenten en processen

Een organisatie moet klaar zijn om de stap te zetten naar een digitale werkomgeving en om de verschillende informatiestromen, documenten en processen te digitaliseren. Deze opleiding legt de nadruk op succesvol content en werkprocessen leren beheren, digitaliseren en implementeren.

www.ncoi.be - 15 juni

MEER

Goede Doelen:

Heb je het gevoel dat er tijd verloren gaat doordat de informatie in je organisatie niet optimaal beheerd wordt? Worden sommige werkprocessen nog steeds ad hoc en op een manuele manier afgehandeld? Daar kan je verandering in brengen door over te schakelen op een digitale werkomgeving en de verschillende informatiestromen, documenten en processen te digitaliseren. Deze opleiding gaat door op verschillende locaties en momenten, met 10 november 2022 als eerstvolgende datum.
Cookie policy