Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Bienfaisance de Bruxelles (Fonds de Bienfaisance de Bruxelles)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt organisaties die zich in Brussel ontfermen over zieke mensen die een handicap hebben of sociaal kwetsbaar zijn.

Armoedebestrijding
Wetenschappelijk onderzoek

Bijs (Fonds Vrienden Van Bijs)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die een kleinschalige, collectieve woonvorm met verstrekking van de nodige zorg en dagbesteding helpen uit te bouwen voor jongeren met een beperking.

Personen met een handicap

Blenders (Fonds Vrienden van Blenders)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die, met een laagdrempelige vorming in lokale computerruimten, mensen helpen hun eerste stappen te zetten op de informatiesnelweg.

Armoedebestrijding

Blue Orange Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor kwetsbare kinderen en volwassenen, die via ludieke, educatieve spelletjes bijdragen tot hun opleiding en sociale banden aanhalen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Boes (Fonds Tinne Boes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Vormingsondersteuning van jongeren in moeilijke leefomstandigheden, specifiek voor studies hoger onderwijs of universiteit in Vlaanderen of Brussel

Jongeren

Bogaletch Gebre Fund for Girls Education in Ethiopia

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt KMG-Ethiopia bij het uitbreiden van haar succesvolle aanpak van sociale verandering in nieuwe streken in Ethiopië en bij het oprichten van een eerste Girls…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Boghossianstichting (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de Boghossianstichting, die als doel heeft humanistische waarden te verspreiden via uitstraling, toenadering en een beter wederzijds begrip tussen Oost en…

Cultuur/patrimonium

Bolle (Stichting Vanessa Bolle)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Door een rechtstreekse relatie op te bouwen met jonge anorexie-patiënten in België , hen helpen deze complexe ziekte te bestrijden.

Gezondheid (fysieke)

Bollens (Fonds Jacques Bollens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor restauratie- en conserveringsprojecten van kunstwerken op papier of perkament, zoals tekeningen, pastels, aquarellen, miniaturen, enz. in openbare collecties in België, met bijzondere aandacht…

Cultuur/patrimonium

Bonmariage de Bouyalski (Fund Bonmariage de Bouyalski)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek naar Lewy body dementie (DLB)

Wetenschappelijk onderzoek

Borgerstein (Fonds Borgerstein)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

In Vlaanderen initiatieven ondersteunen die multipliceerbaar zijn en die blijk geven van zin voor sociale, wetenschappelijke of culturele innovatie.

Personen met een handicap

Bourdon (Fonds Louis Bourdon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor organisaties die in België actief zijn rond kankerbestrijding. Hulp voor kinderen met problemen en personen met een handicap.

Maatschappelijk Engagement

Bouts (Fonds Dokter Jules Bouts)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

In alle onafhankelijkheid en pluralisme projecten voor jeugdbewegingen steunen die de fysieke, mentale en spirituele ontplooiing van jongeren stimuleren. Lokale jeugdbewegingen aanzetten tot het ontwikkelen…

Maatschappelijk Engagement

Braet (Fonds Braet-Buys-Bartholemus)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun voor projecten rond muziek, erfgoed, geschiedenis, maar ook voor projecten in de strijd tegen kanker, hulp voor blinden,…

Maatschappelijk Engagement

Breugelmans (Fonds JMJS Breugelmans)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond verblijf, voeding of verzorging; en aan organisaties die geneeskundige of andere bijstand verlenen aan oudere of hulpbehoevende mensen.

Armoedebestrijding

Cookie policy