Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Togo Debout (Fonds Vrienden Van Togo Debout)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen in Togo lokale ontwikkelingsprojecten rond het maatschappelijke en economische leven.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

ToolBox (Fonds Vrienden van ToolBox)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten rond de ontwikkeling van doeltreffende beheersstrategieën en -technieken die de sociale sector kunnen helpen om hun maatschappelijke doelen te realiseren.

Toontjeshuizen (Fonds Toontjeshuizen)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Een eigen woon- en leefomgeving van aangepaste en uitgebate huizen helpen creëren voor volwassen mensen met een beperking waarin hun kwaliteit van leven centraal staan.

Huisvesting
Personen met een handicap

Transparency International Belgium (Fonds Vrienden van Transparency International Belgium)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die streven naar strengere anticorruptienormen in de privésector, meer ethisch bankieren en het evalueren van de toepassing van de internationale anticorruptieconventies.

Maatschappelijk Engagement

UCB Community Health Fund

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Strijden tegen ongelijkheid op het vlak van gezondheidszorg bij kwetsbare bevolkingsgroepen, door kansarme personen te ondersteunen in de gemeenschappen waar UCB actief is.

Gezondheid (fysieke)

UCB Societal Responsibility Fund

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor initiatieven die de bewustwording over epilepsie verhogen, de diagnosecapaciteit verbeteren, en die de ziekte beter aanvaardbaar maken .

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Gezondheid (fysieke)

United World Colleges (Fonds United World Colleges)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Belgische studenten worden geselecteerd voor een deelname aan een internationaal studieprogramma en kunnen daarvoor eventueel een beurs krijgen. Het programma duurt twee jaar en is…

Onderwijs/Talentontwikkeling

Universal access to sport

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun verlenen aan ngo-projecten in Italië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Rusland die ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt in de sportwereld

Andere

Universitaire Stichting (Fonds Vrienden van de Universitaire Stichting)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek en toegang tot universitair onderwijs vergemakkelijken.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Université Hébraïque de Jérusalem (Fonds des Amis Belges de l’Université Hébraïque de Jérusalem)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen de bouw van een onderzoekslaboratorium voor neurodegeneratieve ziekten alsook het toekennen van beurzen

Wetenschappelijk onderzoek

Unizo (Fonds Unizo)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun aan projecten van derden rond noodhulp. Ook steun voor projecten die ondernemerschap en ondernemingszin stimuleren, en op die manier de samenleving versterken.

Urgence Identité Afrique (Fonds Urgence Identité Afrique)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Een cultuur van systematische geboorteregistratie bevorderen, in Sub-Sahara Afrika, bij zowel ouders, lokale administraties als bij de Staat.

Maatschappelijk Engagement
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

VICTORy FOR KIDS (Fonds Vrienden Van VICTORy FOR KIDS)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die kansarme kinderen tot 12 jaar mogelijkheden bieden om zich te ontplooien.

Jongeren

VOSOG (VOSOG-Vakantiefonds voor Mucopatiëntjes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun zodat jonge mucoviscidosepatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met een jeugdbeweging of met het gezin.

Gezondheid (fysieke)
Jongeren

VOSOG (VOSOG-Vakantiefonds voor Nierpatiëntjes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderen van 7 tot 18 jaar met nierinsufficiëntie kunnen in een aangepaste infrastructuur een zomervakantie meemaken en een najaarsweekend met hun ouders doorbrengen.

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy