Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Velge (Fonds Baron Jean Charles Velge)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

ULB-leerstoel Geschiedenis Tweede Wereldoorlog; beurs om te studeren aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth; steun aan sociaal kwetsbare personen in België en in ontwikkelingslanden.

Maatschappelijk Engagement

Verbeeck (Fonds Lode Verbeeck)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds bekroont professioneel onderbouwde projecten uit Vlaanderen, die bijdragen tot de uitbouw van hippotherapie voor kinderen of volwassenen. Projecten met een innoverend karakter, zowel…

Gezondheid (fysieke)

Vergnes (Fonds Bernard, Gonda et Emily Vergnes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die sociale, medische, psychologische of administratieve bijstand verlenen aan kansarme kinderen en kwetsbare gezinnen in België.

Armoedebestrijding

Vermeulen-Martin (Fonds Michel Vermeulen - Renée Martin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten waarbij partners samenwerken om kinderarmoede op een integrale en structurele manier aan te pakken; en die focussen op gezin, opvang, school, woonomgeving,…

Jongeren

Verschueren (Fonds Leona Verschueren)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten rond mensenhandel, pedofilie, foltering, kindsoldaten. Maar ook rond armoedebestrijding in Latijns-Amerika. Integratie van personen van buitenlandse afkomst.

Jongeren
Armoedebestrijding

Verwondering (Fonds Vrienden Van Verwondering)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor leerlingen met beperkte financiële mogelijkheden, socio-emotionele kwetsbaarheid, leerproblemen of een medische problematiek.

Jongeren

Vicinal (Fonds pour la mémoire du chemin de fer vicinal)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het materieel wordt gerestaureerd en rijklaar gemaakt met respect voor de historische context. Het Fonds focust vooral op aanvragen uit de streek van Thuin.

Cultuur/patrimonium

Villa Clementina (Fonds Vrienden van Villa Clementina)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de activiteiten van de Villa Clementina in Zemst, een geïntegreerd en inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking.

Personen met een handicap

Villa Max (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Villa Max, die gezinnen met een ernstig ziek kind (dat aan een dodelijke ziekte lijdt) een verblijf van één…

Gezondheid (fysieke)

Vin (Fonds Jean Vin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Voor een vereniging of organisatie die actief bijdraagt tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de Hoge Venen in België.

Cultuur/patrimonium

Vin (Fonds Jean Vin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Voor een vereniging of organisatie die actief bijdraagt tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de Hoge Venen in België.

Vincentiorix (Fonds Vincentiorix)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds heeft een tweeledige doelstelling : het sport- en verenigingsleven en de jeugdwerking in Vlaanderen ondersteunen; het bevorderen, in stand houden en digitaliseren van…

Maatschappelijk Engagement

Vinci (Fonds Vinci)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Structurele steun aan verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Maatschappelijk Engagement

Virga Jessefeesten (Fonds Vrienden Van de Virga Jessefeesten)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen zamelen middelen in om de traditie van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten en de ommegang in Hasselt verder te zetten.

Cultuur/patrimonium

Viviane Conraads Fonds (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van het Viviane Conraads Fonds, dat als doel heeft om de twee jaar een prijs toe te kennen aan een verdienstelijke jonge…

Wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy