Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

VAREN voor ALLEN (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vereniging Varen voor Allen, die het nautische en fluviale beleid inspireren via vorming, en actief varen-voor-allen op de waterwegen promoten.

Onderwijs/Talentontwikkeling

VICTORy FOR KIDS (Fonds Vrienden Van VICTORy FOR KIDS)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die kansarme kinderen tot 12 jaar mogelijkheden bieden om zich te ontplooien.

Jongeren

VOSOG (VOSOG-Vakantiefonds voor Mucopatiëntjes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun zodat jonge mucoviscidosepatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met een jeugdbeweging of met het gezin.

Gezondheid (fysieke)
Jongeren

VOSOG (VOSOG-Vakantiefonds voor Nierpatiëntjes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderen van 7 tot 18 jaar met nierinsufficiëntie kunnen in een aangepaste infrastructuur een zomervakantie meemaken en een najaarsweekend met hun ouders doorbrengen.

Gezondheid (fysieke)

VSDT (Fonds VSDT)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële ondersteuning voor projecten die op een sociale, wetenschappelijke of cultureel innoverende manier armoede bestrijden.

Jongeren

Van Damme (Fonds Van Damme)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan medisch wetenschappelijk onderzoek naar kanker

Wetenschappelijk onderzoek

Van Gehuchten (Fonds Germaine Van Gehuchten)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van initiatieven die vrouwen in problemen helpen in regio Brussel.

Armoedebestrijding

Van Mierlo (Fonds Hugo Van Mierlo)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten in de Vlaamse Gemeenschap steunen die oog hebben voor een goede vader-kindrelatie, vooral ook in kansarme gezinnen.

Jongeren

Van Mulders-Moonens (Fonds Van Mulders-Moonens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie ondersteunen

Gezondheid (fysieke)

Van Quickenborne (Fonds Jeanne Van Quickenborne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan materiële-hulpprojecten in België die bijzondere aandacht besteden aan intelligentie, moraal, esthetica.

Armoedebestrijding

Van Waeyenberge (Fonds Michael Van Waeyenberge)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Psychologische, sociale en financiële ondersteuning van jonge patiënten met bloedziekte in België door initiatieven te ondersteunen die blijk geven van creativiteit en innovatie.

Gezondheid (fysieke)

Van Wonterghem-De Brabandere (Fonds Van Wonterghem-De Brabandere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Prijs (12.500 €) voor een persoon of een vereniging die zich in groot Ieper verdienstelijk maakt op het vlak van solidariteit, leefmilieu, welzijnszorg, burgerzin.

Maatschappelijk Engagement

Van de Voorde (Fonds Jeanne en Alice Van de Voorde)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Medisch of medisch-sociaal onderzoek door de ULB en/of de VUB rond schoolgaande kinderen. Het gaat om onderzoek dat een rechtstreekse impact heeft op de gezondheid…

Wetenschappelijk onderzoek

Van den Bossche (Fonds Lionel Van den Bossche)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Lionel Van den Bossche ondersteunt innovatieve projecten van veelbelovende, startende ondernemers in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Vanden Bulcke (Fonds Vanden Bulcke)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Hans Vredeman de Vriesprijs (6.000 €) bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde…

Cultuur/patrimonium

Cookie policy