Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

St.John's International School (Fonds Vrienden van St.John's International School)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen educatieprojecten voor jongeren, investeringsprojecten en projecten om de school beter te integreren in de lokale gemeenschap.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Stand Up For Europe (Fonds Vrienden van Stand Up For Europe)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die de Europese eenmaking en integratie bevorderen.

Andere

Steldust (Fonds Steldust)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Solidariteit met personen in een onzekere situatie in België en in het buitenland.

Maatschappelijk Engagement

Stern-Veyrin (Fonds voor prenatale homeopathie Dokter François Stern-Veyrin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Jaarlijks financiert het Fonds de deelname van een Belgisch expert aan conferenties rond prenatale homeopathie in Europa.

Gezondheid (fysieke)

Stichting Fournier-Majoie (Fonds Vrienden van Stichting Fournier-Majoie)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de Stichting Fournier-Majoie, die vernieuwende projecten van ondernemers inzake kankerbestrijding aanmoedigt.

Wetenschappelijk onderzoek

Stichting Jean-François Peterbroeck: jeugd in ontwikkeling (Fonds Vrienden van de Stichting Jean-François Peterbroeck: jeugd in ontwikkeling)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen geïntegreerde projecten met lokale partners, die kinderen opnieuw zelfvertrouwen geven en binnen hun gezin en gemeenschap bijdragen aan hun toekomst.

Jongeren

Stichting Pro Renovassistance (Fonds Vrienden van Stichting Pro Renovassistance)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen initiatieven om de toegang tot degelijke huisvesting voor personen en gezinnen met een beperkt inkomen te vergemakkelijken

Huisvesting

Stockart (Fonds Andrée Stockart)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning op diverse vlakken: educatieve projecten, hulp voor sociaal kwetsbare kinderen, extra personeel, schoolcomité, gebouwen...

Jongeren

Stoffels - Bruurs (Fonds Paul & Katelijne Stoffels - Bruurs)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Orgelkunst in Vlaanderen promoten door de bouw en restauratie van klassieke pijporgels, en door het steunen van opleiding voor jonge organisten.

Cultuur/patrimonium

Streekfonds Een Hart voor Limburg

Streekfonds (Koning Boudewijnstichting)

Het Streekfonds wordt geleid door vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en organiseert fondsenwervingsacties. Het roept particulieren, bedrijven en organisaties ook op om financieel bij te…

Maatschappelijk Engagement

Streekmotor23

Streekfonds (Koning Boudewijnstichting)

Streekmotor23 is een streekfonds voor 23 steden en gemeenten van de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. We zamelen geld in bij inwoners en bedrijven, om…

Maatschappelijk Engagement

Strings for Talent (Fonds Strings For Talent)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan getalenteerde jonge muzikanten die een band hebben met België, door hen kwaliteitsinstrumenten te lenen (viool, altviool en cello) voor een periode van 5…

Cultuur/patrimonium

Stroobants (Fonds Christiane Stroobants)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Crisisopvang en huisvesting voor daklozen. Hulp aan kansarmen, zodat ze toegang krijgen tot langdurige huisvesting.

Armoedebestrijding

Summa Villa (Fonds Summa Villa)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds wil bijdragen tot de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed in Verviers.

Cultuur/patrimonium

Suzanne Duchesne (Fonds Suzanne Duchesne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan innovatieve projecten voor psychosociale zorg in de oncologie. Prioriteit wordt gegeven aan initiatieven die centra in de Federatie Wallonië-Brussel en in Vlaanderen samenbrengen.

Wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy