Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vlinderkindje (Fonds Vlinderkindje)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar Epidermolysis Bullosa simplex, met prioriteit voor de variant Dowling-Meara. Bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor patiënten.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor Kruis en Beeld (Fonds Vrienden Van Voor Kruis en Beeld)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor het behoud en de valorisatie van het openbare religieuze beeldenpatrimonium in Antwerpen.

Cultuur/patrimonium

Vreven (Fonds Elisabeth Vreven)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Aankoop van didactisch en ander materiaal voor organisaties die de levensomstandigheden van mensen op sociaal, medisch, wetenschappelijk of gezondheidsvlak in België helpen verbeteren.

Maatschappelijk Engagement

Vrienden Van de vzw. Take Off

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die focussen op de sociale band van schoolkinderen die ziek zijn of een ongeval hadden en op de solidariteit tussen de leerlingen

Maatschappelijk Engagement

Vrienden van Samilia (Fonds Vrienden van Samilia)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Samilia Foundation steunt projecten die de mensenhandel bestrijden en de internationale rechten van het kind doen respecteren.

Maatschappelijk Engagement

Vrienden van Wildlife Conservation Foundation of Tanzania Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die de unieke fauna van Tanzania beschermen en strijd leveren tegen wildstroperij.

Cultuur/patrimonium

Vrienden van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal (Fonds van de Vrienden van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Projecten steunen voor de conservatie, restauratie en bescherming van het artistiek erfgoed van de kathedraal.

Cultuur/patrimonium

Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed (Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ontsluiten van het erfgoed, met bijzondere aandacht voor onroerende goederen die beschermd zijn door de bevoegde overheid en die toegankelijk zijn voor het publiek.

Cultuur/patrimonium

Véronique Detournay (Fonds Véronique Detournay)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan kankeronderzoek aan het Bordet Instituut en hulp aan kansarme kinderen in België.

Gezondheid (fysieke)
Wetenschappelijk onderzoek

Walckiers Van Dessel (Fonds Walckiers Van Dessel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek in het domein van de cardiologie

Wetenschappelijk onderzoek

Waldmann-Berteau (Fonds Joseph Oscar Waldmann-Berteau)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor onderzoeksprojecten in het domein van de cardiologie.

Wetenschappelijk onderzoek

Walter Pyleman (Fonds Walter Pyleman)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Driejaarlijkse financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Steinert en verwante zeldzame aandoeningen van het neuromusculair of locomotorisch stelsel. Onderzoek naar de oorzaak,…

Wetenschappelijk onderzoek

WeForest (Fonds vrienden van WeForest)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen herbebossingsprojecten van vzw WeForest die de opwarming van het klimaat en de armoede in Afrika, Azië en Zuid-Amerika bestrijdt.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Wellbeing Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan sociale ondernemers en managers voor een cultuur die meer inzet op persoonlijke ontplooiing.

Maatschappelijk Engagement

Wenes (Fonds Guido Wenes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van muzikaal erfgoed, in het bijzonder van kerkorgels. Steun aan mensen met een visuele beperking, in de eerste plaats blinden.

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy