Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vanderschelden (Fonds Georgette Vanderschelden)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (gekend als 'Child Focus') om te voorkomen dat kwetsbare jongeren (van huis) weglopen.

Jongeren

Vanhoecke (Fonds Yvonne Vanhoecke)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van projecten die kinderen met een beperking begeleiden in de streek van Charleroi.

Personen met een handicap

Velge (Fonds Baron Jean Charles Velge)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

ULB-leerstoel Geschiedenis Tweede Wereldoorlog; beurs om te studeren aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth; steun aan sociaal kwetsbare personen in België en in ontwikkelingslanden.

Maatschappelijk Engagement

Verbeeck (Fonds Lode Verbeeck)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds bekroont professioneel onderbouwde projecten uit Vlaanderen, die bijdragen tot de uitbouw van hippotherapie voor kinderen of volwassenen. Projecten met een innoverend karakter, zowel…

Gezondheid (fysieke)

Vermeulen-Martin (Fonds Michel Vermeulen - Renée Martin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten waarbij partners samenwerken om kinderarmoede op een integrale en structurele manier aan te pakken; en die focussen op gezin, opvang, school, woonomgeving,…

Jongeren

Verschueren (Fonds Leona Verschueren)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten rond mensenhandel, pedofilie, foltering, kindsoldaten. Maar ook rond armoedebestrijding in Latijns-Amerika. Integratie van personen van buitenlandse afkomst.

Jongeren
Armoedebestrijding

Verwondering (Fonds Vrienden Van Verwondering)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor leerlingen met beperkte financiële mogelijkheden, socio-emotionele kwetsbaarheid, leerproblemen of een medische problematiek.

Jongeren

Vicinal (Fonds pour la mémoire du chemin de fer vicinal)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het materieel wordt gerestaureerd en rijklaar gemaakt met respect voor de historische context. Het Fonds focust vooral op aanvragen uit de streek van Thuin.

Cultuur/patrimonium

Villa Clementina (Fonds Vrienden van Villa Clementina)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de activiteiten van de Villa Clementina in Zemst, een geïntegreerd en inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking.

Personen met een handicap

Vin (Fonds Jean Vin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Voor een vereniging of organisatie die actief bijdraagt tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de Hoge Venen in België.

Cultuur/patrimonium

Vinci (Fonds Vinci)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Structurele steun aan verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Maatschappelijk Engagement

Virga Jessefeesten (Fonds Vrienden Van de Virga Jessefeesten)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen zamelen middelen in om de traditie van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten en de ommegang in Hasselt verder te zetten.

Cultuur/patrimonium

Vlaamse Erfgoedbibliotheek (Fonds Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor erfgoedbibliotheken bij hun fondsenwervende activiteiten voor projecten die bijdragen tot de instandhouding van hun culturele erfgoedcollecties.

Cultuur/patrimonium

Vlerick Business School (Fonds Vrienden Van Vlerick Business School)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen het onderzoek en de opleiding van een nieuwe generatie Belgische en internationale managers, en ook de ontwikkeling en internationalisering van Belgische bedrijven.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Vlinder (Fonds Vlinder)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt verenigingen in het Brusselse die vrouwen met een migratieachtergrond helpen om toegang te krijgen tot sociale en culturele activiteiten.

Migratie/integratie

Cookie policy