Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Villa Clementina (Fonds Vrienden van Villa Clementina)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de activiteiten van de Villa Clementina in Zemst, een geïntegreerd en inclusief kinderdagverblijf voor jonge kinderen met én zonder beperking.

Personen met een handicap

Vin (Fonds Jean Vin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Voor een vereniging of organisatie die actief bijdraagt tot het behoud van het natuurlijk erfgoed in de Hoge Venen in België.

Cultuur/patrimonium

Vinci (Fonds Vinci)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Structurele steun aan verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Maatschappelijk Engagement

Virga Jessefeesten (Fonds Vrienden Van de Virga Jessefeesten)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen zamelen middelen in om de traditie van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten en de ommegang in Hasselt verder te zetten.

Cultuur/patrimonium

Vlaamse Erfgoedbibliotheek (Fonds Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor erfgoedbibliotheken bij hun fondsenwervende activiteiten voor projecten die bijdragen tot de instandhouding van hun cultureel-erfgoedcollecties.

Cultuur/patrimonium

Vlerick Business School (Fonds Vrienden Van Vlerick Business School)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen het onderzoek en de opleiding van een nieuwe generatie Belgische en internationale managers, en ook de ontwikkeling en internationalisering van Belgische bedrijven.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Vlinder (Fonds Vlinder)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt verenigingen in het Brusselse die vrouwen met een migratieachtergrond helpen om toegang te krijgen tot sociale en culturele activiteiten.

Migratie/integratie

Vlinderkindje (Fonds Vlinderkindje)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar Epidermolysis Bullosa simplex, met prioriteit voor de variant Dowling-Meara. Bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor patiënten.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor Kruis en Beeld (Fonds Vrienden Van Voor Kruis en Beeld)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor het behoud en de valorisatie van het openbare religieuze beeldenpatrimonium in Antwerpen.

Cultuur/patrimonium

Vreven (Fonds Elisabeth Vreven)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Aankoop van didactisch en ander materiaal voor organisaties die de levensomstandigheden van mensen op sociaal, medisch, wetenschappelijk of gezondheidsvlak in België helpen verbeteren.

Maatschappelijk Engagement

Vrienden Van de vzw. Take Off

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die focussen op de sociale band van schoolkinderen die ziek zijn of een ongeval hadden en op de solidariteit tussen de leerlingen

Maatschappelijk Engagement

Vrienden van Samilia (Fonds Vrienden van Samilia)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Samilia Foundation steunt projecten die de mensenhandel bestrijden en de internationale rechten van het kind doen respecteren.

Maatschappelijk Engagement

Vrienden van Wildlife Conservation Foundation of Tanzania Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die de unieke fauna van Tanzania beschermen en strijd leveren tegen wildstroperij.

Cultuur/patrimonium

Vrienden van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal (Fonds van de Vrienden van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Projecten steunen voor de conservatie, restauratie en bescherming van het artistiek erfgoed van de kathedraal.

Cultuur/patrimonium

Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed (Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ontsluiten van het erfgoed, met bijzondere aandacht voor onroerende goederen die beschermd zijn door de bevoegde overheid en die toegankelijk zijn voor het publiek.

Cultuur/patrimonium

Cookie policy