Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Regenbooghuis (Fonds Vrienden Van het Regenbooghuis)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een bredere aanvaarding en respect voor HoLeBiTrans groepen en individuen in de Brusselse regio.

Armoedebestrijding

Religieus Erfgoed (Fonds Religieus Erfgoed Mechelen)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het religieus erfgoed in Mechelen bewaren, restaureren en ontsluiten.

Cultuur/patrimonium

Religieus Erfgoed Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

In eerste instantie focust het Fonds op de restauratie van de erfgoedsite Abdij van Park in Heverlee en op de conservatie van het waardevol artistiek…

Cultuur/patrimonium

Rempart des Moines (Fonds Rempart des Moines)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderen en jongeren uit de gemeenten van Brussel-centrum helpen op school, met speciale aandacht voor de huiswerkscholen.

Jongeren

Renaissance, (Fonds Renaissance, voor de vrouwen van Bukavu)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan organisaties en instellingen, o.a. voor de opleiding van zorgverleners, om medische apparatuur aan te kopen voor de prenatale raadpleging, …

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Renson (Fonds Julie Renson)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot een meer sociale, eigentijdse en humane geestelijke gezondheidszorg in België.

Gezondheid (geestelijke)

Rentrée Numérique (Fonds Rentrée Numérique)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderen uit kansarme gezinnen laten deelnemen aan het project ‘Rentrée Numérique’ in de Federatie Wallonië-Brussel. Doel: de leerlingen een minimale digitale bagage aanreiken waarmee ze…

Onderwijs/Talentontwikkeling

Return to Care (Fonds Vrienden van Return to Care)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die zorgen voor een beter beroepsleven van artsen/specialisten , zodat ze duurzaam kunnen werken in hun land van herkomst.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

ReumaNet (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die zich inzetten voor de psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van reumapatiënten in Vlaanderen.

Gezondheid (geestelijke)

Ringland (Fonds Vrienden Van Ringland)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die rekening met levenskwaliteit en gezondheid houden in de studie en promotie van de mobiliteit en structuurplanning in en rond Antwerpen.

Maatschappelijk Engagement
Welzijn

Robert Brancart (Fonds Robert Brancart)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek naar leukemie (en kanker) bij kinderen en volwassenen.

Gezondheid (fysieke)
Wetenschappelijk onderzoek

Robert Schneider (Fonds Robert Schneider)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Geriaters aanmoedigen een onderzoekscarrière op te bouwen

Ouderen

Robinet-Guillaume (Fonds Robinet-Guillaume)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan opvoeding van kinderen in Franstalig België

Jongeren

Rode Neuzen Fonds

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de gezondheid van kinderen en jongeren in Vlaanderen, met focus op hun geestelijke gezondheid.

Gezondheid (geestelijke)

Rondom Gezin (Fonds Vrienden van Rondom Gezin)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten inzake opvoedingsondersteuning, relaties, rouwverwerking, ... ten dienste van gezinnen in Vlaanderen.

Maatschappelijk Engagement

Cookie policy