Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Preud'homme (Fonds Isabelle Preud'homme)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor het aankopen van materieel, het organiseren van opleidingen of de inrichting van een ontmoetingsruimte voor kinderen met kanker en hun ouders.

Gezondheid (fysieke)

Prins Albert (Prins Albertfonds)

Thematisch fonds (Koning Boudewijnstichting)

Dit Fonds biedt een beurs aan jonge universitairen om gedurende één jaar een business project te realiseren voor een Belgisch bedrijf buiten Europa.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Private Art Support Foundation - Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten voor het bij elkaar houden en valoriseren van oeuvrecollecties van toonaangevende kunstenaars, om zo een consistent beeld te geven van een betekenisvolle periode uit…

Cultuur/patrimonium

Pro Veritate (Fonds Pro Veritate)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds helpt in België en in het buitenland mensen die sociaal kwetsbaar zijn. Het Fonds steunt eveneens wetenschappelijk en medisch onderzoek.

Maatschappelijk Engagement

Promotie van historische vakantiehuizen in Europa (Fonds voor de promotie van historische vakantiehuizen in Europa)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Educatief toerisme promoten met aandacht voor geschiedenis en regionaal erfgoed, en voor een respectvolle omgang met de leefomgeving.

Cultuur/patrimonium

Pulderbos (Fonds Vrienden van Pulderbos)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van Pulderbos, waar kinderen en jongeren met een ernstig neurologisch of ademhalingsprobleem terecht kunnen voor een intensieve revalidatie.

Personen met een handicap

Pulse Foundation (Fonds Vrienden van Pulse Foundation)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor het oprichten van ondernemingen, het aanmoedigen van start-ups, en de professionele herinschakeling van kwetsbare groepen via eigen jobcreatie.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Pure Ocean (Fonds Pure Ocean)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor innovatieve projecten, evenementen en studies die zorgen voor een betere bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen en van de biodiversiteit in de oceanen.

READO (Fonds READO)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van individuen of organisaties die probleemjongeren in België helpen met een specifieke aandacht voor preventie.

Jongeren

Ramos (Fonds Celina Ramos)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan kleine projecten die inspelen op actuele noden in de samenleving. De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale…

Armoedebestrijding

Rassenfosse (Fonds Rassenfosse)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Schilder en illustrator Armand Rassenfosse (1862-1934) is vooral bekend voor zijn gravures en schilderijen rond thema's zoals de vrouw in haar intimiteit en allerlei aspecten…

Cultuur/patrimonium

ReMuA (Fonds Vrienden van ReMuA)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten voor maatschappelijke integratie en gelijke kansen via het samen beoefenen van muziek en promoten het recht op cultuur voor jongeren.

Cultuur/patrimonium

Regenbooghuis (Fonds Vrienden Van het Regenbooghuis)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een bredere aanvaarding en respect voor HoLeBiTrans groepen en individuen in de Brusselse regio.

Armoedebestrijding

Religieus Erfgoed (Fonds Religieus Erfgoed Mechelen)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het religieus erfgoed in Mechelen bewaren, restaureren en ontsluiten.

Cultuur/patrimonium

Religieus Erfgoed Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

In eerste instantie focust het Fonds op de restauratie van de erfgoedsite Abdij van Park in Heverlee en op de conservatie van het waardevol artistiek…

Cultuur/patrimonium

Cookie policy