Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Tagnon (Fonds Dokter en Mevrouw René Tagnon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoeks- en opleidingsprojecten in cardiologie in de ziekenhuizen verbonden aan de ULB.

Gezondheid (fysieke)
Wetenschappelijk onderzoek

Taymans (Fonds André en Jacqueline Taymans)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Initiatieven van burgers ondersteunen in 3 wijken van Molenbeek: Zwarte vijvers, Bonnevie en Weststation.

Armoedebestrijding

Team4Job (Fonds Vrienden Van Team4Job)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten voor gelijke kansen bij de toegang tot valoriserend werk, via een mentorschap tussen een ervaren persoon en een werkzoekende.

Migratie/integratie

Teheux (Fonds Marie-Bernadette et Michel Teheux)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bestuderen en ondersteunen van programma’s die hedendaagse kunstuitingen integreren in religieuze gebouwen

Cultuur/patrimonium

Telenet Foundation Charity Account

Charity account

Telenet Charity Account steunt projecten van organisaties die streven naar de digitale inclusie van achtergestelde kinderen en families.

Jongeren

Terre-en-Vue (Fonds Vrienden van Terre-en-Vue)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die landbouwers met agro-ecologische initiatieven toegang geven tot kwaliteitsvolle landbouwgronden

Onderwijs/Talentontwikkeling

Terres Rouges (Fonds Vrienden van Terres Rouges)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen psychosociale projecten voor straatkinderen (in West-Afrika, Benin en Senegal) die het slachtoffer zijn van uitbuiting en geweld.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Thalie (Fonds Thalie)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het steunen van sociaal-artistieke ateliers of projecten, zowel nationaal als internationaal, met als doel opnieuw sociale relaties te creëren om zo kansarme personen uit hun…

Armoedebestrijding

The Bollandist Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan de sociëteit van de Bollandisten voor hagiografische studies, en voor het behoud en de publicatie van waardevolle manuscripten over de hele wereld.

Cultuur/patrimonium

Thelam (Fonds Thelam)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt universitair onderzoek dat gericht is op de vooruitgang van de mensheid, ongeacht de wetenschappelijke discipline of de nationaliteit van de onderzoekers.

Wetenschappelijk onderzoek

Thibault (Fonds Jean-Pierre Thibault)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de sociale en economische ontwikkeling van de bevolking in Katanga (DRC).

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Cultuur/patrimonium

Thierry Maricq (Fonds Thierry Maricq)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek naar kanker in samenwerking met 'de Vrienden van het Bordet Instituut'

Gezondheid (fysieke)
Wetenschappelijk onderzoek

Tilmon (Fonds Pierre François Tilmon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Economische herstructurering stimuleren en tewerkstelling creëren in de streek Bergen-Borinage. Aankoop, conservatie en restauratie van cultureel erfgoed in de musea van Namen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Togo Debout (Fonds Vrienden Van Togo Debout)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen in Togo lokale ontwikkelingsprojecten rond het maatschappelijke en economische leven.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

ToolBox (Fonds Vrienden van ToolBox)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten rond de ontwikkeling van doeltreffende beheersstrategieën en -technieken die de sociale sector kunnen helpen om hun maatschappelijke doelen te realiseren.

Cookie policy