Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Wuyts (Fonds Raymond Wuyts)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Raymond Wuyts steunt onderzoek naar kanker in België. Het werkt hiervoor samen met andere Fondsen voor kankeronderzoek binnen de Koning Boudewijnstichting.

Wetenschappelijk onderzoek

Xénophilia (Fonds Xénophilia)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan jongeren uit landen van het Zuiden of uit Centraal- of Oost-Europa, zodat ze een universitaire opleiding kunnen volgen. Deze jongeren aanmoedigen om vervolgens…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

YOT (Fonds Vrienden Van YOT)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen ontsluitingsprojecten van religieus erfgoed via restauratieprojecten en projecten die nagaan hoe spirituele traditie en maatschappelijk gebruik elkaar kunnen versterken

Cultuur/patrimonium

Yaguine en Fodé (Fonds Boodschap van Yaguine en Fodé)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Meehelpen aan de financiering van de scholing en de reïntegratie van jongeren, die wees zijn of uit een achtergesteld milieu komen, in Afrika bezuiden de…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Yehudi Menuhin Foundation (Fonds Vrienden van de International Yehudi Menuhin Foundation)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor kwetsbare kinderen die de rol van kunst in onze samenleving onderstrepen en projecten die de Europese waarden rond sociale insluiting beklemtonen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Yori (Fonds Yori)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor individuele jongeren, voor scholen of voor innoverende vormings- en onderwijsinitiatieven, die jong talent in het Zuiden de kans te geven zich te ontplooien.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Yori (Fonds Yori)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor individuele jongeren, voor scholen of voor innoverende vormings- en onderwijsinitiatieven, die jong talent in het Zuiden de kans te geven zich te ontplooien.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Youca (Fonds Vrienden van Youca)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor jongeren in het Zuiden met aandacht voor een rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

YouthStart Belgium (YouthStart Belgium Fonds)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kanszoekende jongeren stimuleren om initiatieven op te zetten in dienst van het algemeen belang.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Yvette Corbier (Fonds Yvette Corbier)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds ondersteunt projecten voor oorlogs- en aidswezen, en voor analfabete kinderen. Het helpt ook organisaties die in Afrika microkredieten willen verlenen.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Zeepreventorium (Fonds Vrienden van het Zeepreventorium)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die het sociaal leven binnen het Zeepreventorium ten goede komen, alsook het wetenschappelijk onderzoek binnen het centrum steunen inzake mucoviscidose, obesitas, ,…

Gezondheid (fysieke)

Ziekenhuis Zonder Grenzen (Fonds Vrienden van Ziekenhuis Zonder Grenzen)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die medisch materieel, dat werd ingezameld in de Belgische en Luxemburgse medische wereld, leveren aan zorgcentra voor de armsten in de wereld.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Zimba-kids (Fonds Vrienden Van Zimba-kids)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die de levenssituatie van weeskinderen in Afrika te verbeteren en er voor zorgen dat ze de kansen krijgen die nodige zijn om…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Zuid-Afrika (Fonds Zuid-Afrika)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderen en jongeren toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijs en buitenschoolse activiteiten en jongeren die zich als vrijwilliger hebben ingezet voor de eigen gemeenschap de kans…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

bpost (Fonds van bpost voor Alfabetisering)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan innoverende of bewustmakingsprojecten rond alfabetisering van jongeren en volwassenen in België.

Armoedebestrijding

Cookie policy