Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Maas Zomer Festival (Fonds Vrienden van het Maas Zomer Festival)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen allerlei activiteiten en muziekconcerten op de mooiste plekjes in de Maasvallei.

Cultuur/patrimonium

Madeleine Dasnoy Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van projecten voor kwetsbare, zwaar hulpbehoevende kinderen met kanker in België, wiens ouders hen tijdelijk onvoldoende kunnen verzorgen.

Gezondheid (fysieke)

Magdelyns–Van Godtsenhoven (Fonds Pierre en Christiane Magdelyns–Van Godtsenhoven)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Innovatieve projecten die het dagelijks leven aangenamer maken voor mensen met een visuele beperking. Steun aan projecten voor wie in België in extreme armoede leeft.

Personen met een handicap

Maison Mieux-Être - Fonds GHdC+

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

In het Grand Hôpital van Charleroi wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, net als projecten voor sociale en psychologische begeleiding van kansarme patiënten en hun familie.

Gezondheid (fysieke)

Maison Particulière (Fonds Maison Particulière)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het directe contact tussen publiek met kunstwerken bevorderen via tentoonstellingen, conferenties, het uitgeven van publicaties, ontmoetingen met kunstenaars…

Cultuur/patrimonium

Majany (Fonds Majany)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan duurzame filantropische projecten inzake educatie, armoedebestrijding, hulp aan zieke of kwetsbare kinderen, en aan personen met een beperking.

Maatschappelijk Engagement

Malawi Arts & Crafts Collective (Fonds Vrienden Van Malawi Arts & Crafts Collective)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die lokaal ondernemerschap in Malawi ondersteunen via het coördineren van ambachtslui en zelfstandige technici (kennisoverdracht, coaching).

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Vrouwen

Malou Malou (Fonds Malou Malou)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek naar niet-farmacologische zorg voor ouderen met een neurodegeneratieve hersenziekte zoals ziekte van Alzheimer en ziekte van Parkinson.

Wetenschappelijk onderzoek

Manickam (Fonds Manickam)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Wereldwijd projecten steunen die (vrouwelijke) slachtoffers van ‘taboeziektes’ kansen geven om zichzelf te ontplooien en die kansarme groepen helpen in hun ontwikkeling.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Mara Kids (Fonds Mara Kids)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bouw van een school in Tanzania. De dialoog stimuleren tussen de weeskinderen en Europese kinderen via kleine, virtuele onlineklassen waar Engels wordt onderwezen.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Marc en Myriam (Fonds Marc en Myriam)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van verkeerspreventie, begeleiding van kinderen die ziek of het slachtoffer zijn van een verkeersongeval, en van mensen met een visuele beperking.

Jongeren

Marc en Nora Van Montagu (Fonds Marc en Nora Van Montagu)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Voor projecten die kennis en technologie rond plantenbiotechnologie overdragen aan ontwikkelingslanden (Sub-Saharaans Afrika), met focus op duurzame landbouw en agro-industrie.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Marcel Hugo (Fonds Marcel Hugo)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor zieke, slechtziende personen in de provincie Luik: mobiliteit, toegang tot zorg, aangepaste materiële uitrusting in het ziekenhuis, in het verzorgingstehuis enz.

Gezondheid (fysieke)

Marcelino Champagnat - Curitiba - Brazil (Fonds Vrienden van de ecologische school Marcelino Champagnat - Curitiba - Brazil)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de ecologische school Marcelino Curibita ten voordele van kinderen, jongeren en hun lokale gemeenschap.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Margareta och Sixten von Zweigbergk (Fonds Margareta och Sixten von Zweigbergk)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt instellingen die een verblijf aanbieden aan gepensioneerde of zieke bejaarden. Ook financiële ondersteuning aan thuiszorg voor oude en zieke mensen.

Maatschappelijk Engagement

Cookie policy