Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Ivens-Boons (Fonds Ivens-Boons)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Leerachterstand aanpakken die ontstond door sociaal emotionele problemen, kansarmoede of door langdurige ziekte. Door samenwerking het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid doen toenemen.

Maatschappelijk Engagement

J&Joy (Fonds J&Joy)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van specifieke projecten die door erkende organisaties worden ontwikkeld op het platteland in India.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Jacqueline Brulez (Fonds Jacqueline Brulez)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die de levenskwaliteit verbeteren voor patiënten op de diensten pediatrie van ziekenhuizen in het Kortrijkse

Cultuur/patrimonium
Gezondheid (fysieke)

Jacqueline Préau (Fonds Jacqueline Préau)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de meest kwetsbare personen, vooral kinderen en ouderen met gezondheidsproblemen, in België en in landen van het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Jacqueline de Strycker (Fonds Jacqueline de Strycker)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hulp aan zeer behoeftige of kansarme personen, in België en de ontwikkelingslanden, met bijzondere aandacht voor kinderen.

Jongeren

Jacques Moser (Fonds Jacques Moser)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Wereldwijd hulp bieden aan de zwaarst getroffenen, uitgeslotenen en mensen die onderdrukt worden of in oorlog en armoede moeten leven. Meewerken aan de oprichting van…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Jadot (Fonds Monseigneur Jean Jadot)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt onderzoek inzake theologie, en politieke en sociale wetenschappen aan de UCL; alsook projecten rond armoedebestrijding in de derde en vierde wereld.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Armoedebestrijding

Jadot-Loiseau (Fonds Jadot-Loiseau)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan zieken in de streek van Hoei.

Gezondheid (fysieke)

Jean & Denise Bloch-Errera (Fonds Jean & Denise Bloch-Errera)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die de situatie van ouderen in moeilijkheden in België willen verbeteren.

Ouderen

Jo-Di VIRUNGA (Fonds Jo-Di VIRUNGA)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de bescherming van kwetsbare of bedreigde natuur en landschappen, inclusief wilde dieren en fauna en flora, in het Virunga Nationaal Park…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Joanna Damman (Fonds Joanna Damman)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het medisch en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen voor het opsporen en behandelen van ernstige ziekten, in het bijzonder kanker, naast initiatieven die de zorg en de…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Joaris-Goffinet (Fonds Monsieur et Madame Joaris-Goffinet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hoe ex-gedetineerden helpen opnieuw te functioneren in de samenleving? Het Fonds steunt in de Franse Gemeenschap projecten die ex-gevangenen daarbij helpen.

Justitie
Armoedebestrijding

Jonckheere (Fonds René en Karin Jonckheere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis; het richt zich tot Brusselse en/of Europese openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met…

Cultuur/patrimonium

Joossens (Fonds Norma Joossens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Individuele steun voor actrices en acteurs in België die het op het einde van hun carrière financieel moeilijk hebben

Armoedebestrijding

Joris (Fonds Jozef Joris)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond promotie en onderwijs voor orgelkunst en koorkunst in Vlaanderen

Cultuur/patrimonium

Cookie policy