Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

L’Arche de Marie (Fonds des Amis de L’Arche de Marie)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die voor personen met een beperking een familiaal dagcentrum organiseren, begeleiden en besturen.

Personen met een handicap

M-Museum Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt culturele, wetenschappelijke, museale en/of publieksgerichte projecten van het M – Museum Leuven, dat zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars aan bod laat komen.

Cultuur/patrimonium

M-Museum Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt culturele, wetenschappelijke, museale en/of publieksgerichte projecten van het M-Museum Leuven, dat zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars aan bod laat komen.

Cultuur/patrimonium

MAKS (Fonds Vrienden Van MAKS)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen creatieve projecten van vzw MAKS om jonge en oudere bewoners van Kuregem maatschappelijk en economisch weerbaarder te maken.

Armoedebestrijding

MSA (Fonds Vrienden Van MSA)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor MSA patiënten en voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar MSA (Meervoudige Systeem Atrofie).

Wetenschappelijk onderzoek

Maaike Lars Trees (Fonds Maaike Lars Trees)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek naar de genetische aspecten en het familiaal voorkomen van kanker.

Wetenschappelijk onderzoek

Maas Zomer Festival (Fonds Vrienden van het Maas Zomer Festival)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen allerlei activiteiten en muziekconcerten op de mooiste plekjes in de Maasvallei.

Cultuur/patrimonium

Madeleine Dasnoy Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van projecten voor kwetsbare, zwaar hulpbehoevende kinderen met kanker in België, wiens ouders hen tijdelijk onvoldoende kunnen verzorgen.

Gezondheid (fysieke)

Magdelyns–Van Godtsenhoven (Fonds Pierre en Christiane Magdelyns–Van Godtsenhoven)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Innovatieve projecten die het dagelijks leven aangenamer maken voor mensen met een visuele beperking. Steun aan projecten voor wie in België in extreme armoede leeft.

Personen met een handicap

Maison Mieux-Être - Fonds GHdC+

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

In het Grand Hôpital van Charleroi wetenschappelijk onderzoek ondersteunen, net als projecten voor sociale en psychologische begeleiding van kansarme patiënten en hun familie.

Gezondheid (fysieke)

Maison Particulière (Fonds Maison Particulière)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het directe contact tussen publiek met kunstwerken bevorderen via tentoonstellingen, conferenties, het uitgeven van publicaties, ontmoetingen met kunstenaars…

Cultuur/patrimonium

Majany (Fonds Majany)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan duurzame filantropische projecten inzake educatie, armoedebestrijding, hulp aan zieke of kwetsbare kinderen, en aan personen met een beperking.

Maatschappelijk Engagement

Malawi Arts & Crafts Collective (Fonds Vrienden Van Malawi Arts & Crafts Collective)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die lokaal ondernemerschap in Malawi ondersteunen via het coördineren van ambachtslui en zelfstandige technici (kennisoverdracht, coaching).

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Vrouwen

Malou Malou (Fonds Malou Malou)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek naar niet-farmacologische zorg voor ouderen met een neurodegeneratieve hersenziekte zoals ziekte van Alzheimer en ziekte van Parkinson.

Wetenschappelijk onderzoek

Manickam (Fonds Manickam)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Wereldwijd projecten steunen die (vrouwelijke) slachtoffers van ‘taboeziektes’ kansen geven om zichzelf te ontplooien en die kansarme groepen helpen in hun ontwikkeling.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Cookie policy