Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Idiofa Lobi (Fonds Vrienden Van Idiofa Lobi)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Plattelandsvlucht van de arme bevolking in Idiofa (Bandundu, RD Congo) tegengaan door de oprichting van coöperaties voor de herbebossing van de savanne en via duurzame…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

ImmoSolidarity (Fonds ImmoSolidarity)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan humanitaire en sociale organisaties die in België collectieve of individuele opvang- en huisvestingsmogelijkheden bieden.

Huisvesting

Immobel (Fonds Immobel)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die zich inzetten voor de sociale inschakeling van jongeren uit kwetsbare milieus.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Intimus (Fonds Intimus)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt projecten en initiatieven die mensen met een visuele beperking ondersteunen en begeleiden, zodat dat ze hun rol in de samenleving kunnen opnemen.

Personen met een handicap

Invicta (Fonds Invicta)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan duurzame projecten die bijdragen tot natuurbescherming in België en in de wereld

Cultuur/patrimonium

Invicta (Fonds Invicta)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan duurzame projecten die bijdragen tot natuurbescherming in België en in de wereld

Isaan (Fonds Isaan)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderwijs- en micro-economische initiatieven die helpen bij de ontwikkeling van achtergestelde gebieden in Zuid-Oost Azië, meer in het bijzonder in Isaan, Thailand.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Ivens-Boons (Fonds Ivens-Boons)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Leerachterstand aanpakken die ontstond door sociaal emotionele problemen, kansarmoede of door langdurige ziekte. Door samenwerking het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid doen toenemen.

Maatschappelijk Engagement

J&Joy (Fonds J&Joy)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van specifieke projecten die door erkende organisaties worden ontwikkeld op het platteland in India.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Jacqueline Brulez (Fonds Jacqueline Brulez)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die de levenskwaliteit verbeteren voor patiënten op de diensten pediatrie van ziekenhuizen in het Kortrijkse

Cultuur/patrimonium
Gezondheid (fysieke)

Jacqueline Préau (Fonds Jacqueline Préau)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de meest kwetsbare personen, vooral kinderen en ouderen met gezondheidsproblemen, in België en in landen van het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Jacqueline de Strycker (Fonds Jacqueline de Strycker)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hulp aan zeer behoeftige of kansarme personen, in België en de ontwikkelingslanden, met bijzondere aandacht voor kinderen.

Jongeren

Jacques Moser (Fonds Jacques Moser)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Wereldwijd hulp bieden aan de zwaarst getroffenen, uitgeslotenen en mensen die onderdrukt worden of in oorlog en armoede moeten leven. Meewerken aan de oprichting van…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Jadot (Fonds Monseigneur Jean Jadot)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt onderzoek inzake theologie, en politieke en sociale wetenschappen aan de UCL; alsook projecten rond armoedebestrijding in de derde en vierde wereld.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Armoedebestrijding

Jadot-Loiseau (Fonds Jadot-Loiseau)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan zieken in de streek van Hoei.

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy