Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Houillogne-Hanne Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Betere gezondheid en levensomstandigheden voor ouderen, zodat mensen met dementie thuis kunnen blijven wonen. Bijzondere aandacht voor kunstzinnige projecten.

Ouderen

Hubert-Zocchi (Fonds Georgette en Maurice Hubert-Zocchi)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van solidariteitsprojecten met kwetsbare personen, die focussen op armoedebestrijding in de regio Luik.

Armoedebestrijding

Human Rights Watch (Fonds Vrienden Van Human Rights Watch)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de campagne ‘Human Rights Watch's Global Challenge’, die diepteonderzoek combineert met sensibilisatie en advocacy bij beleidsmakers.

Maatschappelijk Engagement

Huruma (Fonds Huruma)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Solidariteitsinitiatieven steunen voor de meest behoeftigen in België en in Afrika, met name in Benin, om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Héloïse (Fonds Héloïse)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van projecten voor het dagelijks begeleiden van geïsoleerde ouderen, en voor het realiseren van empowerment en coaching van lastiggevallen of misbruikte vrouwen.

Armoedebestrijding

ICT Community for ASD (Fonds ICT Community for ASD)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten in België ivm leefomstandigheden, werkgelegenheid en zelfstandig ondernemen voor kansengroepen, in het bijzonder voor mensen met een autismespectrumstoornis.

Personen met een handicap

IDeA Europe Foundation (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de stichting IDeA, die bijdragen tot de economische, sociale, educatieve, culturele, wetenschappelijke en humanitaire ontwikkeling van de opkomende landen of de…

IFF Europe België (Fonds Vrienden Van IFF Europe België)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die jongeren van 18 tot 29 jaar begeleiden, om hen te laten nadenken over hun leven en ervoor te zorgen dat ze…

Onderwijs/Talentontwikkeling

IKEA (IKEA Fonds)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Een solidariteitsactie uitvoeren om een unieke financiële steun te bieden aan IKEA medewerkers die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis en om verenigingen voor sociale…

Armoedebestrijding

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding (IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Armoede aanpakken door bestaansonzekere kinderen van 0 tot 6 jaar voor te bereiden op het schoolleven.

Armoedebestrijding
Kinder- en jongerenrechten

IMEP (Fonds Vrienden Van IMEP)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de promotie van muziek in het algemeen. Ze steunen ook opleidingen voor beroepsmuzikanten inzake kennis en praktijk.

Cultuur/patrimonium

ING (Mecenaatsfonds ING in België)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Verenigingen steunen die originele activiteiten organiseren om de beheersing van de taal en van wiskunde te stimuleren en die tegelijk de zin voor initiatief, de…

Armoedebestrijding
Onderwijs/Talentontwikkeling

ING Fonds voor een Digitalere Samenleving

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die de digitale insluiting versterken door mensen te helpen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en erop toe te zien dat digitale…

Jongeren

ING Fonds, voor een meer circulaire economie

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen door ondersteuning te bieden aan mensen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen in het kader van de…

IPIS (Fonds Vrienden Van IPIS)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen onderzoeksprojecten rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, wapenhandel, gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten.

Maatschappelijk Engagement

Cookie policy