Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Heidebroek - van Duyse (Fonds Irène Heidebroek en Eliane van Duyse)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Cultuur/patrimonium

Helmut Kohl (Fonds Helmut Kohl)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die concrete hulp bieden aan personen met een beperking, kwetsbare personen en ouderen in de Duitstalige Gemeenschap

Personen met een handicap

Henri et Ghislaine (Fonds Henri et Ghislaine)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Huisvesting garanderen voor mensen in armoede, wanhoop of onzekerheid, zodat ze een volwaardige rol kunnen spelen in hun familiale en sociale leven.

Armoedebestrijding

Herman De Croo Centrum (Fonds Vrienden Van het Herman De Croo Centrum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot de ontplooiing van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen: onder meer met schoolwedstrijden, colloquia, tentoonstellingen, ...

Maatschappelijk Engagement

Hermans de Heel (Fonds Jacques en Ivette Hermans de Heel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond integratie, opvoeding en meer comfort voor mensen met een beperking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Personen met een handicap

Het Coconnetje (Fonds Het Coconnetje)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Door deelname aan kunst- en cultuur, creativiteit en zelfontplooiing bevorderen bij kinderen (lagere school) met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen. Steun aan voorbeeldinitiatieven die blijk…

Jongeren

Het Zavelhuis (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de projecten van de organisatie Het Zavelhuis, dat jongvolwassenen opvangt met een lichte tot matige mentale handicap, al dan niet in combinatie met…

Personen met een handicap

Hibiscus (Fonds Hibiscus)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Steun aan projecten voor West-Vlaamse kinderen met kanker. Steun bij noodsituaties in België of…

Personen met een handicap

Historisch Domein van Annevoie (Fonds Historisch Domein van Annevoie)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten voor de restauratie en het onderhoud van het historisch domein Annevoie, en voor een vlottere publieke toegankelijkheid van het domein.

Cultuur/patrimonium

Historisch Domein van Annevoie (Fonds Historisch Domein van Annevoie)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten voor de restauratie en het onderhoud van het historisch domein Annevoie, en voor een vlottere publieke toegankelijkheid van het domein.

Cultuur/patrimonium

Hoboken (Steunfonds Hoboken)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds beschermt vooral kerkelijk erfgoed in Antwerpen, met speciale aandacht voor Hoboken. Het komt ook tussen voor het conserveren en restaureren van kunstwerken en…

Cultuur/patrimonium

Hof Zevenbergen (Fonds Vrienden van Hof Zevenbergen)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten om een gastvrij huis voor verstilling en ontmoeting uit te bouwen en te beheren, voor mensen die om allerlei redenen nood hebben…

Gezondheid (geestelijke)

Hoogveld (Fonds Hoogveld)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds ondersteunt verenigingen die naast hun gewone werking ook aandacht besteden aan milieuvriendelijke en duurzame projecten.

Duurzame ontwikkeling
Milieu

Hope for Girls (Fonds Hope for Girls)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die extra ontwikkelingskansen bieden aan meisjes (en hun gezinnen) op het vlak van opvoeding, onderwijs, educatie en gezondheid.

Jongeren
Vrouwen

Hopiness (Fonds Vrienden van Hopiness)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die professionele begeleiding bieden aan jonge getalenteerde sporters die zelf te weinig financiële middelen hebben.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Cookie policy