Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Governance van bedrijven in DR Congo (Fonds Governance van bedrijven in DR Congo)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Goede praktijken van bedrijfsleiders van middelgrote Congolese bedrijven die handelen in het belang van hun stakeholders, als inspiratiebron voor ondernemers in de privé-sector.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Grauls (Fonds Grauls)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor de psychosociale zorg en begeleiding van jonge slachtoffers van politiek, etnisch of seksueel geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sensibilisatie rond de…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Gravelle (Fonds Ida Gravelle)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die hulp bieden aan arme en behoeftige personen.

Armoedebestrijding

Greenfacts (Fonds Vrienden van Greenfacts)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Objectieve wetenschappelijke informatie geven over bijvoorbeeld de uitputting van natuurlijke bronnen, klimaatswijziging, verminderde biodiversiteit, te snel groeiende wereldbevolking,...

Greenfacts (Fonds Vrienden van Greenfacts)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Objectieve wetenschappelijke informatie geven over bijvoorbeeld de uitputting van natuurlijke bronnen, klimaatswijziging, verminderde biodiversiteit, te snel groeiende wereldbevolking,...

Milieu

Guido Heylen (Fonds Guido Heylen)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond de vorming en opleiding van kansarme jongeren in België en in ontwikkelingslanden

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Gustave Delport (Fonds Dokter Gustave Delport)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Prijs (€ 20.000) voor het onderzoek van een researcher (max. 45 jaar). De Prijs moet worden gebruikt voor de voortzetting van lopend onderzoek of voor…

Wetenschappelijk onderzoek

Guy Sallets (Fonds Guy Sallets)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek om de kwaliteit van de zorg in de behandeling van patiënten met multiple sclerosis te verbeteren.

Gezondheid (fysieke)

Génération Future (Fonds Génération Future)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan verenigingen die projecten opzetten voor jongeren (18 tot 25 jaar) die het moeilijk hebben. Ook voor projecten die kwetsbare vrouwen helpen of vrouwen…

Armoedebestrijding

Habay (Fonds André Habay)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De winst van de culturele manifestaties gaat naar sociale werken in de streek, die al dan niet werden geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting.

Maatschappelijk Engagement

Halstead Family Education Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Voor Europese studenten die willen studeren aan een ‘college’ in de VS. Studiebeurzen voor recente oorlogsveteranen die voedingsleer doceren aan schoolkinderen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Hanswijkprocessie (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die de volkse, religieuze, artistieke en historische aspecten van de Hanswijkprocessie in Mechelen onderstrepen.

Cultuur/patrimonium

Heidebroek - van Duyse (Fonds Irène Heidebroek en Eliane van Duyse)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Cultuur/patrimonium

Helmut Kohl (Fonds Helmut Kohl)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die concrete hulp bieden aan personen met een beperking, kwetsbare personen en ouderen in de Duitstalige Gemeenschap

Personen met een handicap

Henri et Ghislaine (Fonds Henri et Ghislaine)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Huisvesting garanderen voor mensen in armoede, wanhoop of onzekerheid, zodat ze een volwaardige rol kunnen spelen in hun familiale en sociale leven.

Armoedebestrijding

Cookie policy