Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Jadot (Fonds Monseigneur Jean Jadot)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt onderzoek inzake theologie, en politieke en sociale wetenschappen aan de UCL; alsook projecten rond armoedebestrijding in de derde en vierde wereld.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Armoedebestrijding

Jadot-Loiseau (Fonds Jadot-Loiseau)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan zieken in de streek van Hoei.

Gezondheid (fysieke)

Jean & Denise Bloch-Errera (Fonds Jean & Denise Bloch-Errera)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die de situatie van ouderen in moeilijkheden in België willen verbeteren.

Ouderen

Joaris-Goffinet (Fonds Monsieur et Madame Joaris-Goffinet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hoe ex-gedetineerden helpen opnieuw te functioneren in de samenleving? Het Fonds steunt in de Franse Gemeenschap projecten die ex-gevangenen daarbij helpen.

Justitie
Armoedebestrijding

Jonckheere (Fonds René en Karin Jonckheere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis; het richt zich tot Brusselse en/of Europese openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met…

Cultuur/patrimonium

Joossens (Fonds Norma Joossens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Individuele steun voor actrices en acteurs in België die het op het einde van hun carrière financieel moeilijk hebben

Armoedebestrijding

Joris (Fonds Jozef Joris)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond promotie en onderwijs voor orgelkunst en koorkunst in Vlaanderen

Cultuur/patrimonium

José Plé - Albert Declercq (Fonds José Plé - Albert Declercq)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds José Plé - Albert Declercq steunt kankeronderzoek in samenwerking met de Stichting tegen Kanker/Fondation contre le Cancer.

Wetenschappelijk onderzoek

Jourdain (Fonds Eliane Jourdain)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die medische hulp of gezondheidszorg verstrekken aan mensen in het buitenland.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Jovel (Fonds Jovel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun aan instellingen en organisaties, zodat ze mensen in schuldbemiddeling kunnen helpen om hun schulden af te lossen.

Armoedebestrijding

Jujubier (Fonds Jujubier)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Sociale integratie en levenskwaliteit bevorderen met een bijzondere aandacht voor ouderen.

Ouderen

Jumping International de Bruxelles (Fonds Jumping International de Bruxelles)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Filantropische projecten en activiteiten steunen rond oa hippotherapie (therapeutisch paardrijden), dressuurwedstrijden voor jongeren,…

Maatschappelijk Engagement

Justice-en-ligne et Questions-Justice (Fonds Vrienden van Justice-en-ligne et Questions-Justice)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die de kloof tussen Justitie en burgers dichten door aan het brede publiek de werking van Justitie uit te leggen

Onderwijs/Talentontwikkeling
Justitie

KIDS Foundation Friends Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het collegegeld en andere schoolkosten van een duizendtal jongeren betalen, zodat ze een diploma secundair onderwijs kunnen halen in Manilla.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Kazerne Dossin (Fonds Vrienden van Kazerne Dossin)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten om de historische Kazerne Dossin in Mechelen uit te bouwen tot een museum en documentatiecentrum over de schending van mensenrechten tijdens de…

Cultuur/patrimonium

Cookie policy