Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fortuna (Fonds Fortuna)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Jonge musici met weinig middelen en bij het begin van hun carrière ondersteunen, aanmoedigen en adviseren als het gaat om hun communicatie-, imago- en promotiebehoeften

Cultuur/patrimonium

Franciscus O. (Fonds Franciscus O.)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderen met weinig kansen in België of in de landen van het Zuiden kunnen een opleiding volgen. Er is geen oproep.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

François-de Meurs (Fonds Yvonne en Jacques François-de Meurs)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan creatieve en innovatieve onderzoeksprojecten rond diabetes en kanker.

Wetenschappelijk onderzoek

Fravanni (Fonds Fravanni)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Originele projecten van jonge muzikanten ondersteunen bij het opnemen en promoten van een cd, het organiseren van een eerste concert, enz…

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fravanni (Fonds Fravanni)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Originele projecten van jonge muzikanten ondersteunen bij het opnemen en promoten van een cd, het organiseren van een eerste concert, enz…

Onderwijs/Talentontwikkeling

Freinet - Ecole des Trois Pommiers (Fonds Freinet - Ecole des Trois Pommiers)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Promoten van het onderzoek, de toepassing en de verspreiding van de pedagogie en de filosofie van Freinet.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Friends of BAEF Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen aan jonge Belgische wetenschappers voor wetenschappelijk onderzoek, internationale uitwisseling en postgraduaatopleidingen aan Amerikaanse universiteiten.

Onderwijs/Talentontwikkeling
Wetenschappelijk onderzoek

Friendship Belgium (Fonds Vrienden van Friendship Belgium)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die zich inzetten voor de gezondheid, waardigheid en autonomie van de meest uitgesloten en kwetsbare gemeenschappen in Bangladesh.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fruit de deux vies (Fonds Fruit de deux vies)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt onderzoeksprojecten rond kanker, cardiologie, dementie… Maar ook projecten die steun verlenen aan personen in een bestaansonzekere situatie in België of in het buitenland.

Maatschappelijk Engagement

Fulbright (Fonds Fulbright)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun aan beloftevolle studenten uit België en Luxemburg die na hun universitaire opleiding verder willen studeren of onderzoek doen in de VS.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fund Belgian Music

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Middelen, mensen en expertise samen brengen om de maatschappelijke positie te versterken van al wie rechtstreeks betrokken is bij de creatie, opname, presentatie en exploitatie…

Cultuur/patrimonium

Fund Earth Funders

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De globale CO2-uitstoot en de inherente negatieve impact verminderen via steun aan en ontwikkeling van klimaatprojecten (herbebossing, preventie van ontbossing, energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen) wereldwijd.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fund Fempower Initiative

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt gezondheids- en onderwijsinitiatieven die het leven van meisjes en jonge vrouwen in achtergestelde gebieden in het Midden-Oosten verbeteren en hen kracht geven.

Gezondheid (fysieke)
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fund Urban Innovation Lab

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten van individuen en organisaties die creatief en sociaal ondernemend zijn, en die bijdragen aan de noodzakelijke sociale stedelijke vernieuwing in Brussel.

Maatschappelijk Engagement

Funds for Good - Philanthropy Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiering in de vorm van leningen voor projecten van ondernemers die een eigen commerciële activiteit of een non-profit activiteit willen ontwikkelen.

Armoedebestrijding

Cookie policy