Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Fruit de deux vies (Fonds Fruit de deux vies)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt onderzoeksprojecten rond kanker, cardiologie, dementie… Maar ook projecten die steun verlenen aan personen in een bestaansonzekere situatie in België of in het buitenland.

Maatschappelijk Engagement

Fulbright (Fonds Fulbright)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun aan beloftevolle studenten uit België en Luxemburg die na hun universitaire opleiding verder willen studeren of onderzoek doen in de VS.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Fund Earth Funders

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De globale CO2-uitstoot en de inherente negatieve impact verminderen via steun aan en ontwikkeling van klimaatprojecten (herbebossing, preventie van ontbossing, energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen) wereldwijd.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fund Fempower Initiative

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt gezondheids- en onderwijsinitiatieven die het leven van meisjes en jonge vrouwen in achtergestelde gebieden in het Midden-Oosten verbeteren en hen kracht geven.

Gezondheid (fysieke)
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Fund Urban Innovation Lab

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten van individuen en organisaties die creatief en sociaal ondernemend zijn, en die bijdragen aan de noodzakelijke sociale stedelijke vernieuwing in Brussel.

Maatschappelijk Engagement

Funds for Good - Philanthropy Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiering in de vorm van leningen voor projecten van ondernemers die een eigen commerciële activiteit of een non-profit activiteit willen ontwikkelen.

Armoedebestrijding

Future for Religious Heritage (Fonds Vrienden van Future for Religious Heritage)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot het behoud, onderhoud en benutten van religieuze monumenten en erfgoed; en projecten die de geschiedenis van erediensten ontsluiten.

Cultuur/patrimonium
Maatschappelijk Engagement

Gallard (Fonds Gallard-Domaines historiques et patrimoine)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt de bescherming van het historisch erfgoed via het bewaren en restaureren van historische privédomeinen die publiek toegankelijk zijn, en van openbare architectuurelementen in Europa.

Cultuur/patrimonium

Ganshof van der Meersch (Fonds André Ganshof van der Meersch)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds beschermt het voormalige familiedomein van 180 hectare in het Waals-Brabantse Maransart, zodat de landschappelijke waarde met zijn natuurlijke ruimten, landbouw- en bosgebieden bewaard…

Garfunkel (Fonds Myriam Garfunkel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds financiert restauraties van oude en historisch belangrijke films die bewaard worden in het Koninklijk Belgisch Filmarchief.

Cultuur/patrimonium

Gehandicapte Personen van het Albatros Centrum (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die de levenskwaliteit verbeteren van mensen met een handicap in het Albatros Centrum, ongeacht hun leeftijd en los van de aard of…

Personen met een handicap

Generet (Fonds Generet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Een gebouw een nieuw leven geven door het om te vormen tot een woning voor mensen die hun autonomie verliezen of die geïsoleerd zijn, en…

Gezondheid (fysieke)
Wetenschappelijk onderzoek

Georges (Fonds Georges)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Solidariteitsprojecten steunen voor kansarmen in Marche-en-Famenne en projecten steunen rond armoede- en hongerbestrijding in bijzonder zwaar getroffen ontwikkelingslanden.

Armoedebestrijding

Gerald Futter (Fonds Gerald Futter)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor wie zich gestigmatiseerd of uitgesloten voelt. Initiatieven die mensen helpen hun waardigheid en hun plek in de samenleving te hervinden.

Gezondheid (geestelijke)

Gezusters Loosveldt (Fonds Gezusters Loosveldt)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt medisch-wetenschappelijk onderzoek naar kanker

Wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy