Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Hibiscus (Fonds Hibiscus)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Steun aan projecten voor West-Vlaamse kinderen met kanker. Steun bij noodsituaties in België of…

Personen met een handicap

Historisch Domein van Annevoie (Fonds Historisch Domein van Annevoie)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten voor de restauratie en het onderhoud van het historisch domein Annevoie, en voor een vlottere publieke toegankelijkheid van het domein.

Cultuur/patrimonium

Hoboken (Steunfonds Hoboken)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds beschermt vooral kerkelijk erfgoed in Antwerpen, met speciale aandacht voor Hoboken. Het komt ook tussen voor het conserveren en restaureren van kunstwerken en…

Cultuur/patrimonium

Hof Zevenbergen (Fonds Vrienden van Hof Zevenbergen)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten om een gastvrij huis voor verstilling en ontmoeting uit te bouwen en te beheren, voor mensen die om allerlei redenen nood hebben…

Gezondheid (geestelijke)

Hoogveld (Fonds Hoogveld)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds ondersteunt verenigingen die naast hun gewone werking ook aandacht besteden aan milieuvriendelijke en duurzame projecten.

Duurzame ontwikkeling
Milieu

Hope for Girls (Fonds Hope for Girls)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die extra ontwikkelingskansen bieden aan meisjes (en hun gezinnen) op het vlak van opvoeding, onderwijs, educatie en gezondheid.

Jongeren
Vrouwen

Hopiness (Fonds Vrienden van Hopiness)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die professionele begeleiding bieden aan jonge getalenteerde sporters die zelf te weinig financiële middelen hebben.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Hortamuseum (Fonds Vrienden van het Hortamuseum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van het Hortamuseum voor de verspreiding van het gedachtegoed en het werk van architect baron Victor Horta, boegbeeld van de Art Nouveau

Cultuur/patrimonium

Hougoumont (Fonds Hougoumont)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Conservatie, restauratie en promotie van de Boerderij Hougoumont in Waterloo, met inbegrip van haar boomgaarden, ringmuren en kapel.

Cultuur/patrimonium

Houillogne-Hanne Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Betere gezondheid en levensomstandigheden voor ouderen, zodat mensen met dementie thuis kunnen blijven wonen. Bijzondere aandacht voor kunstzinnige projecten.

Ouderen

Human Rights Watch (Fonds Vrienden Van Human Rights Watch)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de campagne ‘Human Rights Watch's Global Challenge’, die diepteonderzoek combineert met sensibilisatie en advocacy bij beleidsmakers.

Maatschappelijk Engagement

Huruma (Fonds Huruma)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Solidariteitsinitiatieven steunen voor de meest behoeftigen in België en in Afrika, met name in Benin, om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

ICT Community for ASD (Fonds ICT Community for ASD)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten in België ivm leefomstandigheden, werkgelegenheid en zelfstandig ondernemen voor kansengroepen, in het bijzonder voor mensen met een autismespectrumstoornis.

Personen met een handicap

IFF Europe België (Fonds Vrienden Van IFF Europe België)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die jongeren van 18 tot 29 jaar begeleiden, om hen te laten nadenken over hun leven en ervoor te zorgen dat ze…

Onderwijs/Talentontwikkeling

IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding (IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Armoede aanpakken door bestaansonzekere kinderen van 0 tot 6 jaar voor te bereiden op het schoolleven.

Armoedebestrijding
Kinder- en jongerenrechten

Cookie policy